Nyt projekt om udvikling af en katalytisk enhed til røggasrensning på brændeovne og-kedler

02-12-2014
Luft

Projektets formål er at udvikle en eftermonterbar enhed til katalytisk rensning af røggas fra eksisterende brændeovne og -kedler.

Projektets formål er at udvikle en eftermonterbar enhed til katalytisk rensning af røggas fra eksisterende brændeovne og -kedler.

 

På baggrund af studiet er tre forskellige katalysatortyper udvalgt og testet. Resultaterne viser, at eftermontering af katalysator på en gammel brændeovn kan reducere CO-emissionerne med 80-90 %. Også OGC niveauet kan reduceres betragteligt, dog ikke til et niveau som er under OGC-emissionen for en moderne ovn uden katalysator. Undersøgelser viser bl.a., at slutbrugerens primære interesse er stor brugervenlighed og lav pris. Designet af  katalysatorenheden er derfor udført uden by-pass spjæld. Et by-pass spjæld anvendes ofte under optænding  til at lede røggassen uden om katalysatoren indtil en tilstrækkelig høj temperatur er opnået. For tidligt røggasstrøm igennem katalysatoren kan forårsage at  katalysatoren bliver mindre effektiv pga. belægning.

Link til Miljøkat, Miljøprojekt nr. 1621, 2014