Ny rapport om problematiske kemikalier i plast

17-12-2014
Kemikalier

Miljøstyrelsen har fundet 132 stoffer eller stofgrupper, som har problematiske egenskaber som fx mistænkte kræftfremkaldende eller hormonforstyrrende stoffer, og som kan indgå i produkter af plast. Stofferne og deres funktion i plast er gennemgået i en ny rapport.

Et af problemerne er, at de kemiske stoffer kan migrere fra plastprodukterne og overføres til enten mennesker eller miljøet. Et andet er, at stofferne i et vist omfang stadig vil være til stede, hvis produkter med stofferne genanvendes.

Bestræbelserne for at øge genanvendelsen af plast kan derfor betyde, at fremtidige plastprodukter indeholder de kemiske stoffer og muliggør en vedblivende eksponering.

Rapporten giver derfor et overblik over, hvilke stoffer man som både producent, importør og myndighed bør være opmærksom på, når man har med plast at gøre.

I rapporten er de 132 stoffer inddelt efter deres funktion i plast og beskrevet ud fra tilgængelig viden om:

  •          Stoffernes tekniske funktion;
  •          De relevante plasttyper stofferne anvendes i;
  •          De vigtigste varegrupper som plasten med de pågældende stoffer anvendes i;
  •          Potentiale for frigivelse fra plasten;
  •          Potentiale for at forbrugere udsættes for stoffet;
  •          Stoffets skæbne ved genanvendelse.

Du kan finde rapporten her