Miljøstyrelsen udvikler et miljøledelsessystem til husdyrbrug

18-12-2014
Landbrug

Miljøstyrelsen ønsker at forbedre grundlaget for at arbejde med miljøledelse og miljøforbedringer på husdyrbrug. Derfor har Miljøstyrelsen igangsat et projekt, hvor et miljøledelsessystem tilegnet husdyrbrug udvikles og afprøves i praksis i løbet af 2015.

Værktøj til miljøforbedringer og besparelser

Et miljøledelsessystem hjælper til løbende at holde øje med og sænke virksomhedens forbrug. Miljøledelse gavner således miljøet og medfører ressourcebesparelser hos de, der anvender virksomheden. 

Simpelt nyt miljøledelsessystem

De eksisterende certificerede miljøledelsessystemer som EMAS og iso 14001 er administrativt omfattende og anvendes primært af større virksomheder med mange medarbejdere. Formålet med det Miljøstyrelsens projekt er at udvikle et system, som gør det lettere for også de mindre husdyrbrug at arbejde med miljøledelse.

Projektet følges af en brugergruppe af kommunale tilsynsmedarbejdere. Brugergruppen giver input til, hvilke funktioner selve miljøledelsessystemet skal have samt bidrager med ideer til, hvordan systemet kan bredes ud på husdyrbrugene.

En prototype på systemet testes på et varieret udsnit af husdyrbrug i første halvdel af 2015. Testbrugenes tilbagemeldinger på systemets brugervenlighed og resultater ved anvendelse forventes at give anledning til tilpasninger af systemet inden det stilles til rådighed for landmændene.

Testbrug søges til projektet

Hvis du har et husdyrbrug og tænke dig at deltage som testbrug, er du velkommen til at kontakte Birgitte Meidahl Petersen . Hvis du er tilsynsmedarbejder er opfordres du til at formidle projektet og muligheden for at være deltage, når du har kontakt med kommunens husdyrbrug.