Miljøstyrelsen afviser kritik: flytning af målestation sker på baggrund af ekspertanalyse

19-12-2014
Pressemeddelelse

Flytning af målestation sker på et rent fagligt grundlag, understreger Miljøstyrelsen.

I forbindelse med offentliggørelsen af Luftkvalitetsplan for NO2 er der kommet en del spørgsmål om flytning af målestationen på HC Andersens Boulevard (HCAB) over for Tivoli i København.

Miljøstyrelsen bad i maj 2014 Dansk Center Miljø og Energi ved Aarhus Universitet (DCE) om at vurdere placeringen af en række stationer til måling af luftforurening i Aalborg, Aarhus, Odense og København. I København var der behov for at revurdere placeringen af målestationen på HCAB. Årsagen var, at en omlægning af trafikken påvirkede målingerne, da man sløjfede en busbane, så trafikken flyttede 3 meter tættere på målestationen.

DCE vurderede fordele og ulemper ved den nuværende placering og to alternative placeringer på HCAB mellem søerne og Langebro.

DCE’s notat om mulige placeringer kan findes her

Miljøstyrelsen har på baggrund af DCE’s analyse besluttet fastholde placeringen over for Tivoli, justeret i forhold til de nye trafikforhold.

Miljøstyrelsen planlægger også på baggrund af DCE-analysen en ny placering af målestationen i Odense, da den står på en vej, der ikke længere er trafikeret, og dermed ikke er retvisende for forureningsniveauet.

Flytningen af målestationer er således et resultat af en faglig vurdering og er sket i samråd med landets førende eksperter på området.

Miljøstyrelsen kan derfor også afvise, at der er tale om ’snyd på vægten’, som det er blevet antydet i pressen.

Luftkvalitetsplanen er nu i høring frem til 30. januar, og Miljøstyrelsen ser frem til at modtage høringssvar på