Miljøminister støtter kommuners affaldsprojekter med 18 millioner kroner

22-12-2014
Affald Borger

Miljøministeriet har uddelt 18 mio. kroner til at styrke genanvendelsen af husholdningsaffald i kommunerne.

Der er brug for ny viden om, hvordan vi bedre genanvender affald fra husholdningerne. Derfor bad miljøminister Kirsten Brosbøl i efteråret kommunerne om at komme med forslag til projekter, der genanvender husholdningsaffald. Der var oprindelig afsat 10 millioner kroner til en pulje, som kommunerne kunne søge om støtte fra. Men interessen har været så massiv, at Miljøministeriet har fundet otte millioner kr. ekstra.

32 projekter får støtte

Projekterne, som der gives støtte til, spænder vidt – i Lyngby-Taarbæk vil kommunen se på borgernes adfærd i forbindelse med affaldshåndtering for at undersøge, hvordan borgerne kan nudges til at genanvende mere affald. Og i Aarhus får kommunen støtte til at udvikle en slags mobil mini-genbrugsplads, som kan bevæge sig rundt i midtbyen, så det bliver lettere for borgere i etageejendomme at sortere deres affald.

Mange af ansøgningerne handler om etageejendomme – og det er netop en boligtype, hvor affaldssorteringen skal blive bedre.

Der er givet støtte til 32 projekter i 33 kommuner, 17 på Sjælland og 16 i Jylland. Der er ydet støtte i størrelsesordenen 200.000 til 1,2 millioner kroner. Det har været afgørende for at give støtte til et projekt, at det har kunnet skabe erfaring og viden, som andre kommuner kan lære af. Desuden har alle projekter skullet støtte op om regeringens mål om, at vi i 2022 genanvender dobbelt så meget som i dag. Der er også afsat midler til puljen i 2015.