Luftkvalitetsplan skal sikre renere luft i byerne

18-12-2014
Luft

Regeringens indsats for renere luft skal sikre, at luftens indhold af kvælstofdioxid (NO2) overholder de mål, som er fastsat i EU.

Regeringens indsats for renere luft skal sikre, at luftens indhold af kvælstofdioxid (NO2) overholder de mål, som er fastsat i EU.

Regeringens indsats for renere luft skal sikre, at luftens indhold af kvælstofdioxid (NO2 ) overholder de mål, som er fastsat i EU.

Regeringens pulje på 74 mio. Kr. til eftermontering af SCR-katalysatorer på busserne I København er et central element I indsatsen for at nedbringe luftforureningen i København. Det fremgår af den luftkvalitetsplan for kvælstofdioxid (NO2), som Miljøstyrelsen i dag har sendt i høring.

EU's luftkvalitetsdirektiv sætter grænser for, hvor meget NO2 luften må indeholde i 2010. Det har vist sig, at hovedparten af EU's medlemslande, heriblandt Danmark, har problemer med at overholde disse krav, blandt andet på grund af det stigende salg af dieselbiler, der forurener betydeligt mere end forventet I forhold til deres miljøgodkendelse.

Danmark har med succes gået forrest i EU for skrappe miljøkrav til nye biler, hvilket er helt centralt for, at forureningen fra trafikken falder i takt med udskiftningen af den danske bilpark. Denne udvikling skal gerne fortsætte, hvilket forudsætter, at EU vedtager skærpede krav til dieselbiler. Dette forventes at ske i starten af det nye år.

Kvælstofdioxid (NO2) er en gas, der har sundhedsskadelige effekter ved indånding. I byerne er det især udstødningsgas fra dieselbiler, der er skyld i det høje forureningsniveau. Nationalt Center for Miljø og Energi (DCE) ved Århus Universitet måler NO2 - koncentrationerne i Danmark og grænseværdier overskrides i dag i København/Frederiksberg. EU’s grænseværdi for partikler overholdes i hele Danmark.

Miljøstyrelsens luftkvalitetsplan kan ses her.

Planen er i høring indtil 30. januar 2015. Høringssvar sendes til .

Regeringen sendte i december 2010 den første luftkvalitetsplan for NO2 i høring. Kommissionen gjorde i 2011 indsigelse imod denne plan pga. en stigning i NO2-forureningen ved målestationen på H. C. Andersens Boulevard.  Nationalt Center for Miljø og Energi (DCE) ved Århus Universitet har analyseret denne stigning. Analysen kan læses her.

Hvis man har spørgsmål til planen er man velkommen til at kontakte Christian Lange Fogh på telefon 7274 4468 eller mail: