Landmænd bruger færre sprøjtemidler

22-12-2014
Borger

Ny statistik viser, at der i 2013 blev købt og brugt færre sprøjtemidler end året før. Målet er at sænke belastningen fra sprøjtemidler med 40 procent i 2015 sammenlignet med 2011.

Den nye bekæmpelsesmiddelstatistik for 2013 viser, at miljø- og sundhedsbelastningen fra de solgte sprøjtemidler er faldet med 29 % i 2013 i forhold til 2012. Den er dog steget med 18 % i forhold til 2011. Salget af de mest belastende sprøjtemidler steg meget i 2012 og frem til 1. juli 2013, hvor den nye afgiftsmodel for sprøjtemidler trådte i kraft. Med afgiften bliver de mest belastende sprøjtemidler dyrere, mens de mindst belastende bliver billigere.

Den fulde effekt af afgiftsomlægningen vil først kunne ses i 2015, når de indkøbte lagre er brugt op. Det er målet, at belastningen fra sprøjtemidler skal være sænket med 40 procent i 2015 i forhold til den beregnede belastning i 2011.

Det reelle forbrug er ikke steget det sidste par år, selvom salget er. At det øgede salg ikke er afspejlet i forbruget, tyder på, at landmændene sprøjter efter fastlagte strategier, som i løbet af sæsonen tilpasses i forhold til behovet. For svampemidler i vintersæd har forbrugsdata f.eks. vist en reduktion, der er i overensstemmelse med forholdsvis moderate sygdomstryk i 2012 og 2013.


Faldet i salget af sprøjtemidler fra 2012 til 2013 viser sig også som et fald i behandlingshyppigheden (BH) på 5 procent (fra 3,96 til 3,76). Behandlingshyppigheden angiver det antal gange, det konventionelt dyrkede landbrugsareal i gennemsnit kan sprøjtes med den solgte mængde sprøjtemidler udbragt i standarddoseringer. BH blev brugt som mål, før man indførte belastningsmål med sprøjtemiddelstrategien.

Læs bekæmpelsesmiddelstatistikken
Læs sammenfatning af statistikken

Fakta om Bekæmpelsesmiddelstatistikken

  •          Udgives hvert år af Miljøstyrelsen.
  •          Viser, hvor store mængder sprøjtemidler, landbruget har indkøbt.
  •          Har også reelle forbrugstal med fra og med 2010/11, baseret på landmændenes indberettede oplysninger fra sprøjtejournaler.
  •          Salgs- og forbrugstallene kan ikke sammenlignes direkte, fordi de første følger regnskabsåret fra nytår til nytår, og de andre følger høstsæsonen fra 1. august til 31. juli.