Nu er indsamleruddannelsen kommet

18-12-2014
Affald

Fra i dag er det muligt at tage indsamleruddannelsen for ansatte i virksomheder, der indsamler genanvendeligt erhvervsaffald. Uddannelsen består af et undervisningsmateriale på 8 hovedemner, der kan tilgås på Miljøstyrelsens hjemmeside: mst.dk/indsamleruddannelsen, og af en webbaseret prøve med 25 multiple choice-spørgsmål, der skal besvares på 60 minutter.

Når prøven er bestået, får man tildelt et personligt digitalt indsamlerbevis, der er gyldigt i 5 år fra udstedelsen. Ved fornyelse inden for gyldighedsperioden får man tildelt et nyt indsamlerbevis, der er gyldigt i 5 år fra udløbet af det forrige bevis’ 5-årsperiode.

Tilmelding til indsamlerprøven koster 1600,- og giver adgang til 3 prøveforsøg. De enkelte prøveforsøg kan tages, når det passer prøvedeltageren. Der skal dog gå mindst 1 dag mellem hvert prøveforsøg, og der må ikke gå mere end 90 dage mellem hvert forsøg.

Du skal have et bevis
Kravet om indsamlerbevis blev indført i 2010 i forlængelse af den politiske aftale om organisering af affaldssektoren fra 2007 for at sikre fortsat korrekt håndtering af affaldet og indberetning til Affaldsdatasystemet, efter at håndteringen af det genanvendelige erhvervsaffald blev konkurrenceudsat.

Efter 1. januar 2015 skal alle virksomheder, der ansøger om godkendelse som indsamlingsvirksomhed, have mindst én person med ledelsesansvar ansat, der er i besiddelse af et indsamlerbevis. Hvis virksomheden har flere produktionsenheder, og der på de enkelte produktionsenheder er mere end 9 personer ansat, skal mindst én af medarbejderne også være i besiddelse at et indsamlerbevis. For eksisterende indsamlingsvirksomheder træder kravet først i kraft 1. juli 2015.

Link til Indsamleruddannelsen