Golfklubber overholder sprøjteregler

22-12-2014

Ingen fund af ulovlige sprøjtemidler ved kontrol af golfklubber i 2014. Samtidig overholder de fleste golfklubber belastningslofterne i golfbekendtgørelsen

Miljøstyrelsens Kemikalieinspektion kontrollerer hvert år danske golfklubber for, om de har sprøjtemidler stående, der er ulovlige at anvende på golfbaner. Ved årets kontrol er der ikke fundet ulovlige midler hos de 15 klubber, der er kontrolleret. 

Golfklubberne blev i 2013  underlagt regler for, hvor meget de må belaste deres golfbaner med sprøjtemidler. Miljøstyrelsen har netop evalueret reglerne. Den viser, at 85 % (164 ud af 192 golfklubber) har holdt sig inden for grænserne af, hvor meget der må sprøjtes. Hvis klubberne fremover bryder belastningslofterne groft eller flere gange i træk, vil Miljøstyrelsen politianmelde dem. 

Da de nye regler blev vedtaget med et bredt politisk flertal, blev det samtidig besluttet at niveauet for belastningslofterne skulle revurderes efter et år – blandt andet for at se, om belastningslofterne var realistiske. Idet evalueringen viser, at 8 ud af 10 klubber har overholdt reglerne, har miljøministeren bl. a. på den baggrund besluttet at bevare niveauet for, hvor meget man må belaste golfbanerne med sprøjtemidler i den nye bekendtgørelse, der netop er sendt i høring. 

Se den enkelte golfklubs sprøjtemiddelforbrug.

Se sammenfatningen og konklusionerne fra evalueringen.

Se udkast til golfbekendtgørelse.