Godkendelsesvejledningen for virksomhedsgodkendelser gør sagsbehandlingen lettere

08-12-2014
Industri

Tilfredshedsundersøgelsen viser, at over halvdelen af de kommunale sagsbehandlere oplever, at godkendelsesvejledningen er med til at lette deres arbejde.

Godkendelsesvejledningen var klar ved udgange af juni måned i år, og i november måned gennemførte Miljøstyrelsen en tilfredshedsundersøgelse af kommunernes brugererfaringer med den digitale godkendelsesvejledning. Miljøstyrelsen havde et ønske om at få et tidligt indblik i brugererfaringerne, fordi vi gerne vil vide, om vejledningen fungerer efter hensigten. Vi fik 71 besvarelser, og heraf havde de 54 af respondenterne brugererfaring med vejledningen og kunne være med til at evaluere vejledningen. 3 ud af 4 svarer, at de fandt, hvad de søgte i vejledningen. Over halvdelen af respondenterne er enige i, at det er nemt at finde rundt i vejledningen, og at det er en forbedring, at vejledningen er elektronisk. Over halvdelen er enige i, at " informationerne i vejledningen er med til at lette mit arbejde ", og at " vejledningen indeholder de relevante informationer ".

Godkendelsesvejledningen har også en indgang med guide for virksomhederne. Undersøgelsen viser, at mange virksomheder formentligt ikke kender vejledningen, og at kommunesagsbehandlerne i begrænset omfang henviser virksomhederne til finde hjælp i vejledningen, når de skal udarbejde en ansøgning. Miljøstyrelsen håber, at spørgsmålet i tilfredshedsundersøgelsen har fået flere sagsbehandlere til at henvise virksomheder til vejledningen.

Du kan læse hele rapporten om resultatet af tilfredshedsundersøgelsen her