Gebyrtakster for GLP-området - 2015

15-12-2014
Kemikalier

Ifølge bekendtgørelse om anvendelse af og kontrol med principper for god laboratoriepraksis (GLP) for kemiske stoffer og blandinger og GLP-inspektion samt gebyrer herfor, §. 16 stk. 2 offentliggør Miljøstyrelsen årligt de nye takster for GLP området her på hjemmesiden.

Link til bekendtgørelse om anvendelse af og kontrol med principper for god laboratoriepraksis (GLP) for kemiske stoffer og blandinger og GLP-inspektion samt gebyrer herfor.

GLP står for God LaboratoriePraksis (GLP), og henviser til de procedurer og forhold, hvorunder laboratorieforsøg planlægges, udføres, overvåges, registreres, rapporteres og arkiveres.

Miljøstyrelsen har en samarbejdsaftale med DANAK om at udføre registrering og inspektion af laboratoriers GLP-virksomhed.

DANAK er berettiget til gebyrer til dækning af alle omkostninger relateret til GLP-registrering og GLP-inspektion. De nedenstående gebyrtakster følger det senest offentliggjorte pris- og lønindeks i Finansministeriets Økonomisk Administrative Vejledning.

Gebyrtaksterne stiger fra 2014 – 2015 med 0,5 %

Gebyrtakster for GLP-området

2014 2015
     

Sagsbehandlergebyr GLP-inspektør pr. time

1.030,96

1.036,12

Sagsbehandlingsgebyr for tekniske eksperter pr. time

834,59

838,76

     

Årligt administrationsgebyr af GLP- registrerede laboratorier:

   

1 ekspertiseområde

7.091,27

7.126,73

2 ekspertiseområder

12.000,61

12.060,61

3 ekspertiseområder

16.364,47

16.446,29

Herefter pr. yderligere ekspertiseområde

3.272,89

3.289,26

     

Transport

1.309,16

1.315,70