Biocider: Ny guide til effektivitetsstudier

08-12-2014
Biocider

Miljøstyrelsen udgiver A-B-C for dokumentation af biocid-produkters effektivitet.

Guiden - der både udkommer på dansk og engelsk - fører virksomhederne sikkert gennem alle krav for insekticider (PT18 og 19), og vejleder også om de værste faldgruber. Guiden indeholder desuden generelle krav, der kan inspirere ansøgere inden for andre produkttyper.

Målet er at flere virksomheder kommer sikkert i mål, når de ansøger om godkendelse af et produkt hos Miljøstyrelsen. I dag afvises en del ansøgninger, fordi kravene til effektivitetsstudierne ikke er opfyldt.

Hent dansk version