Rettelse til ny husdyrgødningsbekendtgørelse

07-08-2014
Landbrug

Miljøstyrelsen bringer her en rettelse til den nye husdyrgødningsbekendtgørelse som trådte i kraft den 1. august 2014. Rettelsen vedrører omregningsfaktoren for fjerkræ.

Der har desværre indsneget sig en fejl i bilag 1, afsnit H, nr. 7, litra b vedrørende fjerkræ i den nye husdyrgødningsbekendtgørelse (nr. 853 af 30. juni 2014), der trådte i kraft den 1. august 2014.

Der er angivet en omregningsfaktor for slagtekyllinger for 30 dage, 32 dage, 35 dage osv. For slagtekyllinger med en produktionstid mellem de angivne dage, er der fastsat en korrektion per dag, beregnet som differencen mellem de forskellige intervaller (30, 32 og 35 dage) og antal dage.

Korrektionen i intervallet 32-35 dage er dog beregnet forkert. For slagtekyllinger på 32 dage er der en omregningsfaktor på 3640 slagtekyllinger per DE, mens den ved 35 dage er 3020 slagtekyllinger per DE ved 32 dage. Den rigtige korrektion er derfor 3640-3020 = 620/3 = 207 producerede kyllinger per DE per dag, og ikke de 310 producerede kyllinger, som er angivet i bilag 1, afsnit H, nr. 7, litra b.

Miljøstyrelsen vil ændre fejlen i husdyrgødningsbekendtgørelsen ved den næstkommende lejlighed, og indtil da vurderer styrelsen, at der er tale om en indlysende fejl, hvorfor Miljøstyrelsen henstiller til at korrektion på 207 producerede kyllinger per dag anvendes i stedet for de 310 producerede kyllinger i intervallet mellem 32-35 dage fra den 1. august 2014. IT-systemet vil ligeledes anvende en korrektion på 207 producerede kyllinger per dag i stedet for de 310 producerede kyllinger i intervallet mellem 32-35 dage.