Nyt miljøprojekt om jordvarmeanlæg

21-08-2014
Industri

Miljøprojektet om jordvarmeanlæg, udarbejdet af COWI, har til formål at udbygge vidensgrundlaget for regulering af jordvarmeanlæg.

Rapporten vil være et vigtigt værktøj til den forestående revidering af jordvarmebekendtgørelsen. I projektet behandles blandt andet termologi, anlægstyper, afstandskrav, egenkontrol og frostsikringsvæsker. Projektet er nu tilgængeligt på miljøstyrelsens hjemmeside