Miljøstyrelsens kemikalieinspektion stopper ulovlig eksport af kølemøbler til Afrika

21-08-2014
Kemikalier

Kemikalieinspektion i Miljøstyrelsen fik sat en stopper for en forhandler, der forsøgte at eksportere gamle køle-fryseskabe til Afrika.

Køle-fryseskabene indeholdt ozonlagsnedbrydende CFC stoffer. Køle-fryseskabe med indhold af CFC stoffer må ikke eksporteres uden for EU, da f.eks. Afrika ikke har muligheden for at affaldsbehandle dem på den rigtige miljømæssige måde. 

Forhandleren er i starten af juni i Landsretten blevet idømt en bøde på 60.000 kr. for forsøget på at eksportere køle-fryseskabene til Afrika. Det er den største bøde, der er blevet givet i sådan et tilfælde, og det skyldes blandt andet, at han tidligere er blevet dømt for det samme.

Sagen er et resultat af det fortsatte samarbejde mellem SKAT og Miljøstyrelsen om at standse bl.a. køleskabe, der søges eksporteret ulovligt.

Yderligere information: Funktionsleder i Kemikalieinspektionen Birte Børglum, e-mail: , tlf. 72 54 42 97.