Indsats for at forebygge uønsket spredning af prosulfocarb

22-08-2014
Kemikalier

Miljøstyrelsen godkender ny etiket til sprøjtemidlet prosulfocarb som del af den handlingsplan, der skal forebygge uønsket spredning af sprøjtemidlet.

Miljøstyrelsen har godkendt den nye etiket, der fremadrettet skal sættes på sprøjtemidlet Boxer med prosulfocarb.

Etiketten skal være med til at forebygge uønsket spredning af stoffet, efter nogle økologiske æbleavlere i efteråret 2013 har oplevet, at deres æbler havde rester af prosulfocarb. Det har medført, at æblerne ikke kunne sælges som økologiske. 

Prosulfocarb regner ned på økologiske æbler

Sprøjtemidlet stammer fra konventionelle landmænds sprøjtning af kornmarker, hvorfra det enten er ført med vinden eller er fordampet for så senere at falde ned med regnen andetsteds.

For at imødegå den utilsigtede spredning af prosulfocarb har Videncenter for Landbrug sammen med sprøjtemiddelproducenten Syngenta lavet en ”Handlingsplan til forebyggelse af afdrift og fordampning af prosulfocarb og efterfølgende afsætning på æbler eller andre afgrøder” .

Ny etiket med nye retningslinjer

Handlingsplanen medfører blandt andet, at der bliver strammet op på brugen af prosulfocarb. De nye krav er beskrevet på den reviderede etiket, som Miljøstyrelsen har godkendt i juli 2014 i forventning om, at de nye retningslinjer for brugen af sprøjtemidlet vil medvirke til at forebygge uønsket spredning.

Etiketten er således blevet opdateret med anbefalinger om sprøjteteknik og sprøjtetidspunkt.

Ændringerne i etikettens brugsanvisning er:

Sprøjtetidspunkt

Ideelle betingelser for god afsætning og binding af Boxer er lave til moderate temperaturer, høj luftfugtighed og jord, der er let fugtig. Sprøjtning aften, nat eller tidlig morgen opfylder tit disse forhold. Boxer må ikke anvendes midt på dagen i høj sol, lav luftfugtighed og/eller ved temperaturer over 15 °C for at minimere risiko for afdrift og fordampning.

Sprøjteteknik

  • Der skal anvendes enten kompakte injektionsdyser eller alm. injektionsdyser med grov forstøvning. For at minimere afdrift må der ikke sprøjtes ved vindhastigheder over 4 m/s.
  • Bomhøjden bør holdes til max 50 cm over jorden/afgrøden.
  • Endvidere er der anvisninger ift. dysevalg, væskemængde, tryk og kørehastighed