Indeklimapåvirkning fra jordforurening

26-08-2014
Jord

Teknologiprogram for Jord og -Grundvandsforurening

Der er publiceret to rapporter om metoder til påvisning af indtrængningsveje for flygtige stoffer fra forurenet jord til indeklima:

Miljøprojekt nr. 1589, 2014 : Sporing af indtrængningsveje for poreluft til indeklimaet i boliger ved blowerdoor, termografi, PID og sporgas.

Miljøprojekt 1590, 2014 : Metoder til sporing af indtrængningsveje for poreluft til indeklima.