Dit byggeaffald kan true miljø og sundhed

11-08-2014
Affald Borger Pressemeddelelse

Fire ud af fem boligejere er bekymrede for miljøfarlige stoffer i byggeaffaldet, når de river ned eller renoverer. Alligevel anmelder næsten ingen deres byggeaffald, så det kan blive håndteret forsvarligt. Ny kampagne rammer håndværkere og handymænd fra i dag.

Byggeaffald 1170-400 Når parcelhuset skal have nye vinduer eller det gamle gulv udskiftes, skaber det byggeaffald, der kan indeholde farlige stoffer som for eksempel PCB. En ny undersøgelse viser, at fire ud af fem boligejere er bekymrede for stofferne.

Alligevel anmelder stort set ingen - som man ellers skal - deres byggeaffald til kommunen, så det kan blive håndteret forsvarligt.

- Boligejernes bekymring er reel, for der kan være stoffer i byggeaffaldet, der både er farlige for miljøet og for menneskers sundhed. Vi genanvender meget byggeaffald i nye byggeprojekter eller materialer, og hvis stoffer som PCB ikke opdages og frasorteres, bliver de nemt spredt i miljøet, hvor de kan ophobes i fødekæden eller forurene jord og grundvand. Derfor er det vigtigt at anmelde byggeaffald, før man går i gang med sit byggeprojekt, siger kontorchef i Miljøstyrelsen, Christian Vind.

En del af godt håndværk
Ifølge reglerne skal bygherren anmelde byggeaffaldet til kommunen to uger inden af renovering eller nedrivning går i gang. På den måde har kommunen tid til at vejlede og guide bygherren og sikre, at byggeaffaldet behandles sikkert.

Reglerne trådte først i kraft sidste år, og derfor kender mange ikke til dem endnu. Det vil Miljøstyrelsen gøre noget ved.

- Vi arbejder hen imod, at det bliver en naturlig del af byggeprojektet at anmelde byggeaffaldet. Derfor lancerer vi i samarbejde med KL, Dansk Byggeri og Dansk Affaldsforening en ny kampagne, der rammer handymænd og håndværkere landet over med budskabet om, at det er en del af godt håndværk at anmelde byggeaffaldet. Vi taler til bygherrernes faglige stolthed, og jeg er sikker på, at man gerne vil udføre sit byggeprojekt ordentligt, siger Christian Vind.

Kampagnen ”Godt håndværk – få styr på affaldsreglerne” kører blandt andet i radio, på facebook og i annoncer indtil slutningen af august.

FAKTA

Sådan anmelder du byggeaffald

  • Du anmelder dit byggeaffald ved at udfylde et skema på din kommunes hjemmeside og sende det til kommunen senest to uger før du går i gang med dit byggeprojekt.
  • Det største problem i byggeaffald er stoffet PCB, der findes i flere hundrede tusind danske bygninger. Stoffet kan bl.a. give hjerne- og leverskader og står på Stockholm Konventionens liste over de 12 farligste miljøgifte. Læs mere på pcb-guiden.dk .

Om undersøgelsen

  • 80,8 % er enige eller meget enige i udsagnet ”Jeg bekymrer mig om miljøfarlige stoffer, når jeg skal bortskaffe byggeaffald”. 14,3 % er hverken/eller, mens 4,9 % er uenige eller meget uenige.
  • Den repræsentative undersøgelse er lavet i juni af Userneeds med udgangspunkt i 1017 danske boligejere, der selv har udført byggearbejdet i hjemmet eller har fået hjælp af en håndværker.

Om kampagnen

  • Kampagnen ”Godt håndværk – få styr på affaldsreglerne” fortæller, at godt håndværk også handler om at anmelde og håndtere byggeaffald rigtigt.
  • Som en del af kampagnen vil materiale om reglerne blive uddelt på genbrugspladserne over hele landet.
  • Kampagnen består desuden af en facebookside , radioreklamer og annoncer. 
  • Ud over Miljøstyrelsen er Dansk Byggeri, Dansk Affaldsforening og KL involveret i kampagnen.

Yderligere oplysninger

Pressemedarbejder Jesper Benzon Jørgsholm, tlf. 41 39 24 49, e-mail:

Om anmeldereglerne: Funktionsleder i Miljøstyrelsen Lisbet Poll Hansen, tlf. 72 54 45 39, e-mail:

Få svar på dine spørgsmål om PCB på  PCB-guiden