Tjek kemien i din sofa eller dit TV med ny app

03-04-2014
Kemikalier Borger

Med en ny app kan man skanne stregkoden på blandt andet elektronik, legetøj, møbler eller tekstiler og på den måde let få at vide, om der er problematiske stoffer i de varer, man køber.

Pressemeddelelse udsendt af miljøminister Kirsten Brosbøl den 3. april 2014.

Det kan være svært at gennemskue, om det nye tøj indeholder skadelige stoffer. Om computeren skader miljøet. Eller om der er problematiske ftalater i voksdugen. Men den nye app ’Tjek Kemien’ gør nu forbrugerne i stand til selv at undersøge produkterne i butikkerne og i hjemmet med deres smartphone.

- Det skal være nemmere for forbrugerne at få viden om, hvor de problematiske stoffer findes. Der er ikke indholdsfortegnelser på alting, så det kan være næsten umuligt at se, hvad varen indeholder. Men nu har mange deres smartphones i lommen, og den kan man så bruge til at skanne stregkoden og få svar på, om der er problematiske stoffer i,  siger miljøminister Kirsten Brosbøl.

Forbrugerrådet har med støtte fra Miljøministeriet udviklet app’en, som skanner varens stregkode og sender en forespørgsel til leverandøren om, hvorvidt der er stoffer i varen, som står på EU’s kandidatliste over problematiske stoffer.

- App´en klæder forbrugerne på til at hjælpe hinanden med at sprede viden om, hvor de problematiske stoffer findes. Det vil synliggøre brugen af stofferne og samtidig lægge pres på virksomhederne, der er nødt til at tage stilling til, om de fremover fortsat vil bruge de problematiske stoffer , siger formand for Forbrugerrådet Tænk, Anja Philip.

Kandidatlisten indeholder i alt 151 problematiske stoffer, der er særligt prioriteret i EU. Det betyder, at det er stoffer, som EU-landene ønsker, at industrien skal udskifte. Det er f.eks. stoffer, der er kræftfremkaldende eller hormonforstyrrende og derfor er mistænkt for at kunne skade ufødte børn.

- Jeg er meget optaget af, at danskerne ikke skal udsættes for skadelig kemi, og vi arbejder for at få udfaset de problematiske stoffer. Indtil da skal forbrugerne have muligheder for at træffe et oplyst valg. Og det giver app’en mulighed for. Så jeg er glad for, at vi i samarbejde med Forbrugerrådet TÆNK nu kan give borgerne dette nye redskab , siger Kirsten Brosbøl.

Ifølge de gældende regler skal producenterne svare på en forespørgsel inden 45 dage, hvis varen indeholder mere end 0,1 procent af et stof på kandidatlisten og leverandøren er fra EU. Der er allerede gennemført cirka 5.000 søgninger via app´en, som betyder, at svartiden er forkortet på de varer. I takt med, at forbrugerne skanner nye varer, vil svartiden efterhånden blive væsentlig kortet ned, hvis der tidligere er givet et svar. 

- I købssituationen har forbrugere brug for hurtig information, om varerne indeholder særlige problematiske stoffer med det samme. 45 dages svartid er lang tid at vente, når eksempelvis TV’et er på tilbud lige nu. I takt med at varerne bliver scannet vil forbrugerne i flere og flere tilfælde forhåbentligt kunne få svar, mens de står i butikken , siger Anja Philip.

Det, at der findes et kandidatlistestof i en vare, er ikke ensbetydende med, at der er en risiko ved at bruge varen. App´en vil give forbrugerne mulighed for at få oplysninger om, hvilke kandidatlistestoffer varerne indeholder, men den fortæller ikke specifikt hvilke problemer, der er med det enkelte stof. De oplysninger kan man finde på Miljøstyrelsens hjemmeside. 

Læs mere på  tjekkemien.dk  eller download 'Tjek Kemien' i  Google Play  eller  AppStore .

Fakta:

Informationskrav: EU’s REACH kemikalielovgivning REACH indeholder en bestemmelse, der siger, at enhver EU-leverandør af en artikel har pligt til at videregive information til en forbruger om indholdet af kandidatlistestoffer, hvis artiklen indeholder mere end 0,1 procent af et stof på listen. Reglen gælder for de såkaldte artikler, dvs. produkter med en fast form.

Kandidatlisten er en liste over stoffer med særligt problematiske egenskaber. Det drejer sig om stoffer der har en række alvorlige effekter på mennesker, for eksempel kræftfremkaldende, eller stoffer der skader det ufødte barn; og stoffer som har skadelige effekter i vandmiljøet og hormonlignende stoffer. Når et stof kommer på kandidatlisten udløser det en informations pligt. Stofferne er også kandidater til at komme på EU’s godkendelsesordning. Hvis de kommer det, betyder det at virksomhederne skal søge godkendelse hos Kommissionen før anvendelsen af stoffet i EU.

Yderligere oplysninger:

Pressemedarbejder Lillan Clemmensen, Miljøministeriet, tlf: 9135 6997, e-mail:

Kontorchef Isabelle Vinten, Miljøstyrelsen, tlf: 7254 4597/5192 9390 , e-mail: 

Pressekoordinator Thor Seierø, Forbrugerrådet Tænk, tlf: 25882016, e-mail: