Stikprøve viser, at der kan være enkelte rester af bekæmpelsesmiddel i tøj på det danske marked

29-04-2014
Kemikalier Borger

Miljøstyrelsen har undersøgt en række tekstiler, der er produceret uden for EU, for indholdet af biocidrester, som kan være skadelige for mennesker og miljø.

Biocidmidlerne bruges eksempelvis til at beskytte tøj mod angreb fra f.eks. insekter og svampe, så det ikke bliver ødelagt, når det bliver transporteret til Danmark fra ikke EU-lande. 

Tekstilerne blev screenet for en stor gruppe af de mest velkendte biocider, hvoraf kun to slags biocider blev fundet i henholdsvis to og syv stykker tøj ud af 34 stikprøver. Ingen af de fundne stoffer blev vurderet til at udgøre en sundhedsmæssig risiko for mennesker.

Det ene biocidstof, permethrin, blev fundet i ret høje koncentrationer i to stykker uldundertøj produceret i Kina. Permethrin kan muligvis skade vandmiljøet, når det ledes ud med spildevandet i forbindelse med tøjvask. Det er baseret på en risikovurdering af et skøn over den gennemsnitlige udledning fra en husstand, hvor det antages, at 1 % af tøjet indeholder permethrin.

Permethrin er i øjeblikket ved at blive vurderet i forhold til, om det må bruges som bekæmpelsesmiddel i tekstiler. Hvis det bliver besluttet, at midlet ikke må bruges, bliver det taget af markedet indenfor den nærmeste fremtid. 

Læs rapporten på dansk  her  og på engelsk her .

Kontakt i Miljøstyrelsen

Louise Fredsbo Karlsson, . Tlf.: 72 54 45 85