Rådgivning om sprøjtemidler: Miljøet kommer i anden række

11-04-2014
Landbrug

Når landbrugets konsulenter skal give landmændene gode råd om brug af sprøjtemidler vægter de økonomi frem for hensyn til miljøet, viser en ny rapport fra Miljøstyrelsen.

Rapporten viser, at landbrugets konsulenter først og fremmest fokuserer på landmændenes pengepung, når de skal rådgive landmændene om brugen af sprøjtemidler. Hensynet til miljøet kommer i anden række og får kun opmærksomhed, hvis det går hånd i hånd med økonomien. 

Selvom konsulenterne vægter det økonomiske hensyn over miljøet, rådgiver de dog stadig landmændene til at bruge lavere doseringer, end det etiketterne siger, og samtidig dyrke deres afgrøder efter de mindst miljøbelastende principper. Men ud fra den holdning, at det vil være en ekstraudgift for landmanden, hvis man f.eks. bruger mere sprøjtemiddel, end hvad der er nødvendigt.

Resultaterne fra undersøgelsen vil indgå i evalueringen af initiativerne i regeringens sprøjtemiddelstrategi. Miljøstyrelsen forventer, at både den nye sprøjtemiddelafgift og de nye undervisningstilbud til landmænd vil være med til at mindske brugen af sprøjtemidler. Samtidig har man omlagt afgiften på sprøjtemidler, så de mest belastende sprøjtemidler er dyrest. Det skal blandt andet få landmanden til i højere grad at efterspørge rådgivning om miljø.

Undersøgelsen udspringer af en tilsvarende analyse af landmændenes beslutningsmønstre i forhold til deres brug af sprøjtemidler. Den viste blandt andet at højere afgifter og information og rådgivning fra landbrugskonsulenterne kunne få mange landmænd til at sprøjte mindre. 

Læs rapporten