Nyt miljøprojekt om udvikling af brændeovn med to-kammer katalytisk forbrænding

04-04-2014
Luft Borger

Rapporten beskriver udviklingen af en brændeovn med et to-kammer-forbrændingssystem med katalysator. Anvendelse af en katalysator i brændeovnes efterforbrændingskammer betyder, at forbrændingen lettere vil kunne foregå, og forureningen dermed vil blive reduceret.

Rapporten beskriver udviklingen af en brændeovn med et to-kammer-forbrændingssystem med katalysator. To-kammer-forbrændingens umiddelbare miljømæssige gevinst er forventet gennem en reduceret emission af CO, OGC, og PAH partikler. Anvendelse af en katalysator i brændeovnes efterforbrændingskammer betyder, at forbrændingen lettere vil kunne foregå.

I forbindelse med brændeovne, hvor forbrugerne stiller krav til eksempelvis store glasruder og naturlige flammebilleder, er der fortsat en del uløste problemer. Ved at udvikle en brændeovn (TKK) med to-kammerforbrænding, hvor efterforbrændingskammeret udstyres med katalysator og samtidigt placeres oven på primærkammeret for dermed at drage størst mulig nytte af varmens naturlige bevægelsesmønstre, vil problemerne efter hensigten kunne reduceres.

Link til Miljøprojekt 1528 om udvikling af brændeovn med to-kammer analytisk forbrænding