Nye forbud mod sprøjtemidler

03-04-2014

En række forskellige sprøjtemidler skal være ude af de danske butikker inden den 31. august. Ni af dem skal væk fra hylderne inden for få måneder, fordi de måske udgør en risiko for børns helbred.

Når et sprøjtemiddel af den ene eller anden grund mister sin godkendelse, så skal al salg i detailleddet stoppe senest seks måneder efter, mens brugerne får op til et år, inden de skal stoppe med at bruge og opbevare midlerne.  Det gælder for størstedelen af de sprøjtemidler, som af forskellige årsager nu skal udfases af markedet. Det kan eksempelvis være fordi, producenten selv har valgt at trække produktet fra markedet.

Ni sprøjtemidler skal udfases ekstra hurtigt

Ni sprøjtemidler har særligt strenge afviklingsregler, fordi de måske udgør en risiko for børn. De ni midler må ikke sælges fra den 1. juni i år, og allerede tre måneder efter – den 1. september – bliver det forbudt at bruge og opbevare produkterne.

De ni sprøjtemidler er Dicotex (med reg. nr. 361-7) og de identiske produkter Herbatox Super reg. nr. 361-16), Herbavæk plænerens (reg. nr. 361-17), Bonus Plænerens (reg. nr. 361-18), Tanaco Plænerens (reg. nr. 361-19), Garden Plænerens (reg. nr. 361-20) og CurEra Plænerens (reg. nr. 361-21) samt Toxan Plænerens (reg. nr. 49-27) og det identiske produkt Herbipur Plænerens Plus (reg. nr. 49- 104).

Se afviklingsfrister for en række sprøjtemidler , 28.03.14 (pdf-format)
Læs pressemeddelelse om forbud mod de ni specifikke sprøjtemidler, marts 2014 (linket er ikke længere aktivt)

Hold øje med markedet

Sprøjtemidler, der udgår af markedet, bliver opført på bilag 3 i den såkaldte "stofbekendtgørelse", hvor man også kan se fristerne for, hvornår man skal holde op med sælge, bruge og opbevare midlet. Det er muligt at få en nyhedsopdatering hver gang der sker forandringer på listen. Det kræver at man tilmelder sig tjenesten på Miljøstyrelsens hjemmeside www.mst.dk .

Miljøstyrelsen anbefaler også, at man løbende tjekker status på sine sprøjtemidler. Eksempelvis ved at konsulterer listen over hvilke sprøjtemidler, der er tilladt at bruge og opbevare i landbruget.

Læs selv

Se liste over tilladte sprøjtemidler (Videnscenteret for Landbrugs hjemmeside) 
Se bilag 3 i stofbekendtgørelsen, og få overblik over afviklingsfrister for alle forbudte sprøjtemidler
Fristerne gælder for de specifikke registreringsnumre nævnt i bilagene og ikke for andre midler med identiske navne og aktivstoffer.


I stofbekendtgørelsen finder man endvidere følgende lister:

Bilag 1 Biocidaktivstoffer, godkendt indtil den 15. juli 2013

Bilag 2 Aktivstoffer, som Kommissionen har besluttet ikke at optage på bilag I, I A eller I B til biociddirektivet

Bilag 3 Liste over plantebeskyttelsesmidler, der er meddelt afviklingsperioder for efter plantebeskyttelses-middelforordningens artikel 46, jf. § 3, stk. 3

Bilag 4 Liste over tidligere godkendte plantebeskyttelsesmidler, for hvilke der er fastsat forbud mod besiddelse fra 2012

Bilag 5 Aktivstoffer, godkendt efter § 15 i bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler til brug som repellenter