Ny vejledning præciserer, hvornår foder og fødevarer er undtaget fra biocidforordningen

11-04-2014

Biocidforordningen gælder ikke for foder og fødevarer, der bliver brugt som afskræknings- og tiltrækningsmidler. EU Kommissionen har nu lavet en vejledning, der forklarer hvordan man skal tolke denne undtagelse fra reglerne.

Biocidforordningen gælder ikke for foder og fødevarer, der bliver brugt til at afskrække insekter eller andre skadedyr. F.eks. kan kanel virke afskrækkende på myrer, mens de bliver tiltrukket af sukkerholdige produkter.

EU-Kommissionen har nu udarbejdet en vejledning, der forklarer hvordan denne undtagelse fra forordningens regler skal tolkes.

I vejledningen står der, at hvis et foderstof eller en fødevare bruges til et biocidformål, er det ikke omfattet af forordningen. Hvis produktet derimod bliver markedsført med, at det har en biocidfunktion, skal produktet godkendes. Det gælder også, selv om der ikke er gjort noget ved foderet eller fødevaren. F.eks. må kanel ikke markedsføres som et middel mod myrer, og timianolie må ikke anprises som et desinfektionsmiddel, uden at varen er godkendt efter biocidforordningen.

Læs vejledningen fra EU (.doc)  (EU-komissionens hjemmeside (Circabc))

Fakta

Biocidforordningen dækker markedsføring og anvendelse af biocidholdige produkter, som bruges til at beskytte mennesker, dyr, materialer eller artikler mod skadegørere, såsom skadedyr eller bakterier. Ifølge artikel 2, stk. 5, i biocidforordningen gælder forordningen ikke for foder eller fødevarer, der anvendes som biocidholdige produkter. Læs biocidforordningen  (EU-kommissionens hjemmeside, pdf).

Gå til Miljøstyrelsens hjemmeside med informationer om biocider til virksomheder (biocidinfo.dk)

Lovgivning for fødevarer og foderstoffer kan findes i henholdsvis Bekendtgørelse af lov om fødevarer og Bekendtgørelse af lov om foderstoffer.  (retsinfo.dk)