Muligt at forudsige, hvor meget sprøjtemiddel, der ender i træer og buske i marklæhegn

11-04-2014
Landbrug

Ny forskning viser, at sprøjteudstyret spiller en stor rolle for, hvor meget sprøjtemidler påvirker blomstring og bær på læhegns træer og buske.

Når landmanden sprøjter sine marker for ukrudt føres sprøjtemidlerne med vinden til læhegnenes træer og buske, hvor de kan påvirker blomsterne og bærsætningen. Det betyder bl.a., at der så kan blive mindre føde til bier, fugle og andre dyr.

Forskere fra Århus Universitet har nu udviklet en matematisk model, der kan beregne, hvor meget sprøjtemiddel, der ender i oppe læhegns træer og buske under forskellige vejrforhold.

 Modellen tager hensyn til pesticiders fysiske og kemiske egenskaber og til sprøjtens dråbestørrelser, og kan f.eks. beregne betydningen af en sprøjtefri zone langs med et læhegn og tage hensyn til forskellige højder i læhegnene. Beregningerne viser, som forventet at vindhastighed og sprøjtetype spiller en stor rolle for spredningen af sprøjtemidlerne, mens temperatur og høj luftfugtighed ikke gør det. Desuden viser beregninger og forsøg, at effekten af afstand til hegn aftager med den højde i hegnet, som sprøjtemidlet afsættes i.  Modellen kan altså også bruges til at beregne, hvordan man mest optimalt beskytter læhegn og anden natur mod utilsigtede virkninger af marksprøjtninger.

Forskningsprojekter har modtaget støtte fra Miljøstyrelsens Program for Bekæmpelsesmiddelforskning, og er udført af forskere fra Institut for Bioscience på Aarhus Universitet og Institut for Miljøvidenskab på Aarhus Universitet.

Læs rapporten
Generalisering og validering af model for afdrift af pesticider til læhegn og andre marknære biotoper