Miljøbidrag stiger til 101 kr. pr. 1. april 2014

01-04-2014
Affald

Fra den 1. april 2014 stiger det miljøbidrag som bilejere indbetaler til skrotpræmie-ordningen fra 60 kr. til 101 kr. Skrotpræmie-ordningen bidrager til at gamle biler ikke efterlades i naturen, men i stedet afleveres til genbrug og genanvendelse hos godkendte ophuggere.

Ændringen af miljøbidraget er vedtaget af Folketinget d. 20. december 2013, og skal sikre en fortsat velfungerende ordning for skrotbiler, hvor der gives en skrotpræmie når en udtjent bil afleveres til en godkendt ophugger. Skrotpræmien finansieres af bilejerne ved et årligt miljøbidrag, som indbetales via ansvarsforsikringen. Ordningen er en succes, og især de seneste 3 år er antallet af skrotbiler der genbruges og genanvendes steget markant. Der er derfor ikke længere penge nok i kassen og det er nødvendigt at hæve miljøbidraget for at kunne bevare ordningen. Skrotpræmien er desuden nedsat fra 1.750 kr. til 1.500 kr. pr. 1. februar 2014.  

Læs mere om hvad du skal gøre med din skrotbil på Miljøordning for Bilers hjemmeside .