Markant forbedring af sagsbehandlingstider

08-04-2014
Landbrug

På et år er kommunernes sagsbehandlingstider for husdyrgodkendelser faldet fra over 10 til under otte måneder i gennemsnit. Her finder du statistikken og tre top 10-lister.

Grise i svinestald

Det går hurtigere for landmænd at få lov til at udvide eller omlægge et husdyrbrug. Det viser Miljøstyrelsens nye statistik over ”Sagsbehandlingstider for husdyrsager 2013” , der beskriver sagsbehandlingstiden hos de 64 kommuner, der i 2013 afgjorde husdyrgodkendelsessager. Samlet set er den gennemsnitlige sagsbehandlingstid faldet fra over 10 måneder i 2012 til under otte måneder i den nye statistik. Se den kommunevis opgørelse over sagsbehandlingstider .

Et andet markant resultat er, at 50 % af afgørelserne i 2013 blev meddelt inden for seks måneder, og 70 % blev meddelt inden for ni måneder.

Sagspukkel halveret
Statistikken viser også, at sagspuklen er næsten halveret. Af de 723 sager, der var under sagsbehandling med udgangen af 2013, var det kun de 118 sager, der havde en sagsbehandlingstid over ni måneder. Det er den laveste sagspukkel siden 2007.

Der er flere årsager til fremgangen, vurderer vicedirektør i Miljøstyrelsen Claus Torp.

”Vi har forbedret it-systemet for husdyrgodkendelser og haft en direkte dialog med kommunerne. Mange kommuner har også gjort et stort stykke arbejde for at bringe sagsbehandlingstiden ned, og det glæder mig virkelig, at man kan se resultaterne i årets statistik. Vi er nu klart under de vejledende retningslinjer på maksimalt ni måneder i gennemsnit,” siger Claus Torp.

Miljøstyrelsen har her samlet tre forskellige top 10-lister, der viser hvordan kommunerne på forskellig vis har været med til at forbedre den samlede statistik for 2013.

De 10 kommuner, der har reduceret kommunens gennemsnitlige sagsbehandlingstid mest:

Placering Kommune Forbedring i måneder
1 Svendborg 16,2
2 Langeland 15,9
3 Bornholm 12,2
4 Favrskov 11,1
5 Nyborg 10,7
6 Mariager Fjord 9,3
7 Lejre 8,9
8 Silkeborg 7,6
9 Brønderslev-Dronninglund 7,4
10 Roskilde 7,0

Dette er dog ikke det samme, som hvilke kommuner der har påvirket den samlede gennemsnitlige sagsbehandlingstid mest positivt. Det kommer nemlig også an på, hvor mange sager, der er afgjort i kommunen.

De 10 kommuner, der har forbedret den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for hele Danmark mest:

Placering Kommune Positiv påvirkning af den
samlede statistik i mdr.
1 Mariagerfjord 0,5
2 Ringkøbing-Skjern 0,4
3 Herning 0,2
4 Holstebro 0,2
5 Haderslev 0,2
6 Vejen 0,1
7 Favrskov 0,1
8 Varde 0,1
9 Jammerbugt 0,1
10 Struer 0,1

Hele 26 kommuner havde en gennemsnitlig sagsbehandlingstid under seks måneder på §11- og §12-sagerne.

De 10 kommuner, der havde den korteste sagsbehandlingstid i 2013:

Placering Kommune Gennemsnitlig sags-
behandlingstid i mdr.
1 Skanderborg 1,8
2 Roskilde 2,4
3 Morsø 2,6
4 Vordingborg 2,9
5 Lemvig 3,1
6 Middelfart 3,6
7 Hjørring 3,7
8 Svendborg 3,9
9 Ikast-Brande 4,1
10 Kolding 4,1