Målinger af støj fra vindmøller ved andre vindhastigheder end 6 og 8 m/s

03-04-2014
Støj

DELTA har for Miljøstyrelsen gennemgået målinger af støj fra støjreducerede vindmøller ved andre vindhastigheder end 6 og 8 m/s.

Målinger af støj fra vindmøller i Danmark er blevet gennemgået for at identificere datasæt indeholdende data ved andre vindhastigheder end 6 og 8 m/s. Fokus har været på nyere pitch-regulerede vindmøller, der er støjreducerede og som typisk opstilles i Danmark.

Download teknisk notat om støj fra vindmøller ved andre vindhastigheder end 6 og 8 m/s