Ingen optimale kemiske alternativer til bisphenol A i kasseboner

10-04-2014
Kemikalier Borger

Kvitteringer er ofte trykt på termopapir, der kan indeholde bisphenol A (BPA), som er hormonforstyrrende og kan skade forplantningsevnen. Rapporten fra Miljøstyrelsen om BPA i termopapir viser, at der ikke er nogen oplagte kemiske alternativer til BPA i termopapir, men at den teknologiske udvikling går mod flere og flere løsninger, hvor en papirkvittering kan undgås.

Miljøstyrelsen offentliggør to rapporter om BPA. Den ene rapport har undersøgt mulige kemiske alternativer til BPA i termopapir, og hvordan to af disse alternativer afgives fra termopapir til fingre. Resultaterne viser, at ingen af disse alternativer umiddelbart er oplagte, da de også afgives fra termopapiret og har lignende effekter.

Herudover er status for de teknologiske alternativer undersøgt. Dette viser, at der teknologisk er muligheder for at undgå kvitteringer, som dog på nuværende tidspunkt ikke kan betragtes som modne til fuldt ud at erstatte papirkvitteringen.

Miljøstyrelsen har i en anden rapport undersøgt baggrunden for den forskellige regulering af BPA i EU. Undersøgelsen viser, at forbud mod BPA i fødevarekontaktmaterialer, termopapir samt sutter og bideringe alle stort set er baseret på argumentet om, at der er usikkerhed forbundet med mulige lavdosis-effekter af BPA (hormonforstyrrende egenskaber/neurotoksicitet), især i forhold til spædbørn, små børn og gravide.

Den stigende evidens for sådanne mulige effekter bruges som det vigtigste argument for at minimere den samlede udsættelsen for BPA som en forebyggende foranstaltning.

Fransk forslag om forbud mod BPA i termopapir

Frankrig har foreslået et forbud mod BPA i termopapir i EU med udgangspunkt i, at denne udsættelse udgør en risiko for sundheden. Forslaget fra Frankrig skal behandles i Det Europæiske kemikalie Agenturs (ECHA) to komitéer hhv. risikovurderingskomitéen (RAC) og den socioøkonomiske komité (SEAC). De to komitéer skal tage stilling til, om forslaget er passende ifht at nedsætte den påviste risiko. Den endelige vurdering fra komitéerne vil foreligge omkring sommeren 2015. Danmark støtter op om Frankrigs forslag.

Hvad gør MST

Miljøstyrelsen vil fortsat have opmærksomhed på nye data, og om de har betydning for om risikovurderingen skal revurderes. Endvidere vil Miljøstyrelsen vurdere mulighederne for at fremme udviklingen af alternative teknologier til kasseboner.

Læs rapporten om mulige kemiske alternativer til BPA i termopapir her .

Læs rapporten om baggrunden for den forskellige regulering af BPA i EU her .

Du kan finde EFSA’s opinion her .