Høring: Koncentrerede sprøjtemidler skal bag disken

25-04-2014

Nye regler kan betyde, at butikkerne fremover skal opbevare størsteparten af de koncentrerede sprøjtemidler til forbrugerne enten bag disken, i et aflåst skab i butikken eller på lagret.

Det er et af elementerne i en ny bekendtgørelse, som netop er sendt i høring frem til den 23. maj 2014.

Udkastet til regler, som først bliver endelig besluttet efter endt offentlig høring, foreslår, at hvis købet af et sprøjtemiddel kræver direkte kontakt med personalet, skal kunden tilbydes kyndig hjælp til bl.a. at vælge sprøjtemidlet og til at forstå brugsanvisningen.

Der lægges i udkastet op til, at kun de mindst problematiske midler for miljø og sundhed, fremover kan sælges via selvbetjening. Det er klar-til-brug midler, og de sprøjtemider, som må bruges i økologisk landbrug. De øvrige sprøjtemidler skal enten stå bag disken, i et aflåst skab/bur i butikken eller på lagret.

Reglerne for særlig opbevaring af sprøjtemidler i detailhandlen indføres for at nedsætte forbrug og belastning af sprøjtemidler i private haver og for at begrænse risikoen for miljø og menneskers sundhed. Initiativet udspringer af regeringens sprøjtemiddelstrategi, og sikrer samtidig at vi lever op til EU-regler på området.

Høringsfristen er den 23 maj 2014 – og reglerne træder i kraft den 26. november 2015.

Læs høringsmaterialet (på høringsportalen)

Læs mere om emnet på mst.dk   

Læs EU’s rammedirektiv for bæredygtig anvendelse af pesticider 

Fakta

Udkast til de nye opbevaringsregler lægger op til følgende:

Midler der kan sælges via selvbetjening

Miljøstyrelsen lægger i udkastet til reglerne op til, at de mindst problematiske sprøjtemidler for miljøet og danskerne sundhed, stadig kan sælges via selvbetjening – altså stå fremme på hylderne i butikken: 1. Alle midler, der er klar-til-brug. 2. Mikrobiologiske plantebeskyttelsesmidler, både dem der er klar-til-brug og koncentrerede midler. 3. Midler baseret udelukkende på aktivstoffer, som er insektsæber eller fedtsyrer, både dem der er klar-til-brug og koncentrerede midler. 4. Midler baseret udelukkende på aktivstoffer, der består af svovl- eller jernforbindelser, både dem der er klar-til-brug og koncentrerede midler. 5. Feromoner til insektforvirring.

Ud over de midler, der er klar-til-brug, er de ovennævnte kategorier, produkter, der må bruges i økologisk landbrug.

Midler der IKKE må sælges via selvbetjening

Miljøstyrelsen lægger i udkastet til reglerne op til, at alle de midler, der ikke hører til kategorierne nævnt herover, enten skal opbevares bag disken, i et aflåst skab/bur i butikken eller på lageret. Forbrugerne kan altså ikke få udleveret disse produkter uden at have været i direkte kontakt med personalet.