Group of Friends of §47 i Danmark

25-04-2014
Grøn virksomhed

I samarbejde med Erhvervsstyrelsen er Miljøstyrelsen i disse dage vært for regeringskoalitionen om bæredygtighedsrrapportering Group of Friends of Paragraph 47 (GoF§47). 

I forlængelse af Rio+20, var Danmark en af initiativtagerne bag GoF§47, som er en koalition af regeringer, der ønsker at fremme virksomheders bæredygtighedsrapportering. Paragraf 47 referer til den paragraf i Rio+20 slutdokumentet, der omhandler bæredygtighedsrapportering. 

Det er gruppens målsætning at fremme virksomheders rapportering om samfundsansvar. Virksomheders rapportering om samfundsansvar har potentiale til at fremme bæredygtig produktion, da det kan skabe mere synlighed om virksomheders aktiviteter. Det kan også være med til at fremme strategisk fokus indenfor bæredygtighed i virksomhederne

Ni lande deltager på nuværende tidspunkt i koalitionen: Danmark, Frankrig, Brazilien, Sydafrika, Østrig, Chile, Colombia, Norge og Schweiz.