Elektronikaffald - hvordan styrer vi det?

11-04-2014
Affald

Miljøstyrelsen har i dag offentliggjort et miljøprojekt, som analyserer muligheden for at indføre to styringsmidler for at reducere miljøbelastningen fra småt elektronikaffald: en producentfinansieret ressourcepræmie samt miljødifferentieret betaling for elektronikaffald hos producenterne.

Idéen med en ressourcepræmie er at belønne forbrugere, der afleverer affaldet korrekt, så man herved tilskynder til at nå en højere indsamling af elektronikaffald. Rapporten konkluderer for de to undersøgte produktgrupper -mobiltelefoner og lyskilder - at det er vanskeligt at konstruere en ressourcepræmie, som både er samfundsøkonomisk attraktiv og som giver en væsentlig øget indsamling.

Miljøprojektet undersøger desuden et andet styringsmiddel, miljødifferentieret betaling, som er en model for hvordan producenterne skal betale til de fælles kollektive ordninger, som håndterer elektronikaffald. Betalingen skal differentiereres i forhold til den miljøpåvirkning det specifikke produkt har. En sådan differentiering kan give incitament til grønt design af elektronisk udstyr, idet producenter, der markedsfører grønne produkter, betaler en mindre del af håndteringsomkostningerne.

I forhold til miljødifferentieret betaling konkluderes det, at en isoleret dansk ordning har begrænset effekt, hvorimod en fælleseuropæisk ordning har potentiale til at give store elektronikproducenter incitament til grønt design.

Link til miljøprojektet: Ressourcepræmie og miljødifferentieret betaling for elektronikaffald