Danmarks Råstof: En grønnere fremtid med flere unge akademikere i arbejde

11-04-2014
Grøn virksomhed Borger

Danmarks Råstof er et projekt, som har til formål at koble ressourceeffektivitet og jobskabelse i ca. 3 konkrete pilotprojekter.

Danmarks Raastof 1170-400

Pilotprojekterne forventes at ligge inden for emnerne: Bygge & Anlæg, Elektronik, Tekstil, Mad og Emballage.

Pilotprojekterne skal inddrage ”det grønne guld”, det vil sige nyuddannede akademikere, som står uden for arbejdsmarkedet, samt ”det grå guld”, der er folk på vej ud af arbejdsmarkedet eller på pension, som har viden og erfaring at bidrage med. Projektejerne skal findes blandt virksomheder, kommuner, universiteter, faglige organisationer og foreninger.

I første omgang søger vi at afdække potentialer og barrierer for koblingen mellem ressourceeffektivitet, jobskabelse og grønt og gråt guld.

Se mere om projektet Danmarks Råstof og mulighed for tilmelding til de forskellige workshops