Ny viden om luftforurening fra mobile ikke-vejgående maskiner

25-09-2013
Luft

Miljøstyrelsen har i efteråret 2012 søsat to projekter, der blandt andet har kortlagt luftforureningen fra en række bygge- og anlægsprojekter i København.

Miljøstyrelsen har i efteråret 2012 søsat to projekter, der blandt andet har kortlagt luftforureningen fra en række bygge- og anlægsprojekter i København.
Formålet har været at se på om mobile ikke-vejgående maskiner giver en væsentlig påvirkning af luftkvaliteten i København. COWI har opgjort emissioner fra en række konkrete byggeprojekter. DCE- National Center for Miljø og Energi ved Aarhus Universitet har gennemført mere generel analyse af arbejdsmaskiners betydning for luftkvaliteten i København.
Miljøstyrelsen konkluderer på baggrund af resultaterne, at mobile ikke-vejgående maskiner samlet set i København ikke er en større kilde til luftforurening, men kan lokalt forårsage  forhøjede forureningsniveauer.

Se de faglige rapporter:

NOX- og PM10- emissioner fra ikke-vejgående maskiner. Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen

Luftforurening fra mobile ikke-vejgående maskiner i byområder. Videnskabelig rapport fra DCE