Kan danske affaldsløsninger bruges i Indien?

19-09-2013
Grøn virksomhed

Der var affald på programmet, da en dansk virksomhedsdelegation ledet af Miljøstyrelsen og Eksportrådet var i Indien.

Der var affald på programmet, da en dansk virksomhedsdelegation ledet af Miljøstyrelsen og Eksportrådet var i Indien.

Den danske delegation

Hvordan kan danske virksomheder og dansk knowhow bidrage til at få nedbragt Indiens 35 meter høje ”man made mountains” af affald? Det diskuterede en dansk virksomhedsdelegation med indiske virksomheder og myndigheder, da de i sidste uge var på besøg i Indien.

Stor interesse for anvendelse af affald til energiproduktion
Den danske delegation besøgte de to millionbyer Bangalore i delstaten Karnataka og Ahmadabad i delstaten Gujarat. Begge steder viste inderne stor interesse for de danske erfaringer og løsninger indenfor affaldsområdet. Særligt de danske erfaringer med at producere energi ved at brænde affaldet.

På den korte bane er inderne mest optagede af at få etableret affaldsforbrænding og gerne med energiproduktion. Det ser de som den mest realistiske løsning, til at få nytte af de enorme mængder affald og få det flyttet væk fra overbelastede og ofte mangelfulde lossepladser.

Affaldsmængderne kan kun forventes at stige i de kommende år på grund af befolkningstilvæksten og den økonomiske fremgang i landet. Og her havde virksomhederne i delegationen, Rambøll, Vølund, Vestforbrænding og Meldgaard masser af erfaring og ekspertise at byde ind med.
Inspiration fra dansk planlægning og drift
Ikke kun danske produkter men også danske erfaringer med planlægning, regulering og organisering af sektoren samt løsninger til indsamling, sortering og genanvendelse blev diskuteret flittigt.

I øjeblikket er det kun delvist accepteret i Indien at affaldsbehandling og et godt miljø koster penge, så det er en udfordring at få økonomien for de forskellige indiske private affaldsbehandlere til at hænge sammen – også selvom de får affaldet gratis af myndighederne.

De var meget imponerede over de danske genbrugsstationer og havde også gjort sig overvejelser om, hvordan det kunne implementeres i en indisk kontekst. Når det kommer til sortering af affald i husstanden ligger det ikke lige til højrebenet, bl.a. fordi der ikke er tradition for at inderne opbevarer affald i længere tid og fordi mange ganske enkelt ikke har plads til at opbevare flere forskellige fraktioner hverken inden- eller udendørs.

Samarbejde om eksponering af danske miljøløsninger i Indien
Fremstødet til Indien er et initiativ under Program for Grøn Teknologi. Formålet er at:
• Eksponere danske miljøløsninger indenfor affalds- og ressourceområdet
• Etablere kontakter til relevante indiske parter med ansvar for affaldshåndtering eller leverandører af løsninger til området
• Udforske muligheder for kommercielt samarbejde med offentlige eller private indiske parter

På den lange bane er hensigten at bidrage til løsning af konkrete miljøudfordringer på affaldsområdet og styrke eksporten af danske miljøløsninger til Indien i tråd med Regeringens Vækststrategi. Det er samtidig et bidrag til implementering af den bilaterale miljøsamarbejdsaftale mellem Indien og Danmark, der har fokus på samarbejde om udveksling af knowhow og løsninger på kommerciel basis.

Partnerskab for en styrket indsats
På baggrund af aktiviteter og erfaringer på turen, vil der blive truffet beslutning om, hvorvidt Miljøstyrelsen sammen med branchen skal etablere et ressource- og affaldspartnerskab, der kan være rammen om et styrket strategisk samarbejde, hvor vi kan løse konkrete indiske miljøudfordringer, samtidig med at vi eksponerer og skaber afsætning for danske affalds- og ressourceløsninger i Indien.

Affaldsbjerg