Udbringningsperioden forlænges ikke i 2013

26-09-2013
Landbrug

Opgørelse af nedbørsmængden i 2013 viser, at betingelserne for at dispensere til forlængelse af udbringningsperioden for flydende husdyrgødning ikke er til stede i 2013.

Afhængig af nedbørsmængderne i uge 21-38 kan udbringningsperioden for flydende husdyrgødning på visse arealer forlænges til den 15. oktober.

Betringelserne er, at nedbøren i uge 21-38 er over normen samtidigt med at nedbøren i uge 30-38 er 30 % over normen, jf. husdyrgødningsbekendtgørelsens § 29, stk. 2.

Link til opgørelsen af nedbørsmængder uge 21-38 2013

Link til Miljøstyrelsens husdyrvejlednings afsnit om husdyrgødningsbekendtgørelsen