H.K.H. Kronprinsen og miljøminister Ida Auken tager på rundtur til verdensklassevirksomheder i Aalborg

13-09-2013
Industri

Her vil miljøministeren åbne State of Green Water Tours.

Pressemeddelelse udsendt af Miljøminister Ida Auken den 12. september

H.K.H. Kronprinsen og miljøminister Ida Auken tager på mandag på virksomhedsrundtur i Aalborg. Her vil miljøministeren åbne State of Green Water Tours, der er en ny skræddersyet besøgstjeneste, som skal trække internationale kommercielle og politiske beslutningstagere ud til danske vandteknologiske virksomheder.

H.K.H. Kronprinsen og miljøministeren tager på mandag på rundtur til flere virksomheder i Aalborg. Turen inkluderer besøg hos DESMI Ocean Guard, Siemens og Barsmark, Alfa Laval og Aalborg Portland. Det er virksomheder med det fællestræk, at de alle inden for deres branche er førende, når det kommer til udviklingen af miljøvenlige produkter.

På turen åbner miljøminister Ida Auken State of Green Water Tours. Det foregår på virksomheden DESMI Ocean Guard A/S kl. 11.00 mandag d. 16. september. H.K.H. Kronprinsen deltager ved åbningen.

State of Green Water Tours er en skræddersyet 'Marguerite-rute' for udenlandske kommercielle og politiske beslutningstagere til danske vand-virksomheder. Initiativet er et resultat af regeringens vækstplan for vand-, bio- og miljøløsninger. Vand bliver den første af disse sektorer, der bliver dækket af en besøgstjeneste.

- Danmark har gennem årtier været førende i udviklingen af vandteknologier. Efterspørgslen efter rent vand - fra hanen, i ledninger og i havet - er konstant stigende og rummer et stort eksportpotentiale for danske virksomheder. Derfor lancerer vi nu State of Green Water Tours, der skal gøre det lettere at trække udenlandske investorer og indkøbere ud på de danske virksomheder, siger miljøminister Ida Auken.

State of Green Water Tours er udviklet i samarbejde med State of Green, som markedsfører danske løsninger inden for energi, klima, miljø og vand.

-Vi er meget glade for at kunne fremvise danske vandkompetencer og løsninger. Den internationale opmærksomhed er stadigt stigende, og alene i de kommende måneder vil der via State of Green komme delegationer fra bl.a. Vietnam, Sydafrika og Kina for at blive inspireret på danske virksomheder, siger direktør i State of Green, Finn Mortensen.

Program:
Der er indlagt fotosessioner ved samtlige virksomhedsbesøg:

Kl. 8.30-9.55: Siemens A/S og Barsmark A/S, Assensvej 11, 9220 Aalborg
Vil se: 75 meter lang vindmøllevinge og produkter produceret af materialerne fra gamle vinger, fx skateboards og møbler. Dette besøg kræver, at der påføres sikkerhedsudstyr.

Kl. 10.15-11.45: Desmi Ocean Guard A/S, Lufthavnsvej 12, 9400 Aalborg
Officiel åbning af State of Green Water Tours kl. 11.00.
Vil se: Fuldskala model af resningssystem for skibes ballastvand. DESMI Ocean Guard er blandt de førende i udviklingen af rensningssystemer for skibsfartens ballastvand.

Kl. 13.15-14.05: Alfa Laval A/S, Gasværksvej 24, 9220 Aalborg
Vil se: Testanlæg for af miljø- og energibesparende produkter som f.eks. PureSOx scrubber til rensning af udstødsgas fra skibsmotorer. Der vil kun være mulighed for at tage stillbilleder.

Kl. 14.15 -15.20: Aalborg Portland, A/S Rørdalsvej 44, 9000 Aalborg
Vil se: 40 meter dyb kridtgrav og 80 meter højt cyklontårn. Aalborg Portland er verdens største producent af hvid cement. Virksomheden arbejder for at mindske miljøbelastningen og energiforbruget ved produktionen.

Fakta om State of Green Water Tours:
Et halvt hundrede virksomheder fra hele landet har foreløbig tilmeldt sig som besøgssted, og de dækker et bredt spektrum af vandekspertiser og -produkter.

Alle besøgssteder bliver markedsført på webportalen www.stateofgreen.com/WaterTours  fra på mandag. Her kan delegationer få inspiration til deres besøg via et interaktivt Danmarkskort og læse mere om de enkelte løsninger og virksomhederne bag.

I 2012 steg eksporten af vandteknologiske løsninger med 7 pct. og lå på mere end 15 milliarder kroner. En analyse, som analysebureauet Copenhagen Economics har foretaget for Miljøministeriet viser, at der inden 2018 kan skabes 3.000 nye eksportrelaterede jobs i vandsektoren, hvis fremgangen i eksporten fortsætter i samme tempo.

Kontakt:
Miljøministeriet, pressemedarbejder Lasse Perrild-Mathiasen, tlf.: 91 36 58 54, e-mail:

State of Green, pressechef Iver Høj Nielsen, tlf.: 22 49 65 12, e-mail:

Aalborg Portland A/S, Carsten Mai, tlf.: 26 16 45 32

Alfa Laval A/S, Communication Manager, Anne Kirstine Senderovitz, tlf.: 51 23 45 56, e-mail:

Barsmark A/S, PR- og Marketing manager Mikael Larsen, tlf.: 22 64 65 48, e-mail:

DESMI A/S, Executive Secretary, Bodil Kyvsgaard , tlf.; 96 32 81 02, e-mail:

Siemens Wind Power, kommunikationsmedarbejder Lisbeth Christensen, tlf.: 3037 5739, e-mail: