Adgang til muldvarpegift er under kontrol

12-09-2013
Pressemeddelelse

Alle købere og brugere og køb registreres allerede i dag.

Alle købere og brugere og køb registreres allerede i dag.

Metroxpress bragte i dag en historie om adgang til gift mod muldvarpe og mosegrise og til kurser i forsvarlig brug af gifte. Historien kan give anledning til misforståelser om de eksisterende regler og procedurer for sikkerhed og kontrol med brugen af disse gifte.

I dag er det sådan, at gifte kun kan sælges til personer som er godkendt til at bruge dem, og som står i et centralt register hos myndighederne. Desuden registreres alle køb af giftene med oplysninger om mængde og om køberens navn.

”Man kan altså ikke bare gå ind fra gaden og købe de her midler. Kun personer over 18 år, der skal bruge giftene i deres egen bedrift eller udføre bekæmpelse for andre, kan tilmelde sig et kursus. Og de skal oplyse personnummer ved tilmelding, så vi ved, hvem der har fået adgang til at købe og bruge disse giftstoffer. Vi kontrollerer også forhandlerne af gifte. De forholdsregler skal netop sikre, at ingen i det skjulte kan få adgang til disse gifte,” siger kontorchef i Miljøstyrelsen Peter Østergård Have.

Kontrolleres og indberettes
Miljøstyrelsens kemikalieinspektion og NaturErhvervstyrelsen fører kontrol med, at reglerne på området overholdes. Miljøstyrelsen kontrollerer forhandlerne, og om brugerne har et certifikat, mens NaturErhvervstyrelsen kontrollerer opbevaring af giftene på jordbrug og indberetter til Miljøstyrelsen.

Samtidig har alle forhandlere pligt til at være særligt opmærksomme på eventuelle forsøg på indkøb, som de finder mistænkelige.

Endelig er der også nye regler på vej, som skal sikre mod forældet viden blandt eksisterende indehavere af certifikater. I den kommende reviderede gasningsbekendtgørelse vil der blive indført krav om regelmæssig fornyelse af certifikater. Herved sikres yderligere et løbende tjek på adgangen til disse gifte.

Kontakt
Peter Østergaard Have, kontorchef, Miljøstyrelsen Kemikalier, tlf.: 72 54 41 75.