Status for luftkvaliteten i Danmark – årsrapport for 2012

25-10-2013
Luft

Ny årsrapport for luftkvalitet i Danmark både i byer og på landet. I rapporten er det muligt at se udviklingen i luftkvaliteten for en række stoffer såsom partikler, tungmetaller, bly, kvælstofdioxid mv.

DCE, Nationalt Center for Miljø og Energi under Aarhus Universitet har udgivet rapporten i forbindelse med, at de overvåger luftkvaliteten i Danmark for Miljøstyrelsen. Det gælder målinger på en række målestationer både i de største byer og på landet.

I rapporten er det muligt at se udviklingen i luftkvaliteten for en række stoffer såsom partikler, tungmetaller, bly, kvælstofdioxid mv.

Tallene for luftkvalitet indberettes ligeledes årligt til EU og indgår bl.a. i Det Europæiske Miljøagentur (EEA) overvågning og vurderinger af luftkvaliteten i Europa.