Ny metode kan fortælle, hvor pesticider i grundvandet stammer fra

10-10-2013
Jord

I et nyt projekt mellem Miljøstyrelsen og Region Syddanmark er der blevet udviklet en metode, der kan udpege, hvad der har forurenet grundvandet med pesticider.

Nu bliver det nemmere at finde ud af, hvor pesticider i grundvandet stammer fra. Miljøstyrelsen har nemlig i et samarbejde med Region Syddanmark fået udviklet en nyskabende metode, der kan give svar på om en forurening i grundvandet med pesticider stammer fra et spild af pesticider (fx vaskepladser, hvor sprøjteudstyr fyldes og renses), kaldet punktkilder eller sprøjtning af marker, kendt som fladekilder.

I projektet har DTU, GEUS og Orbicon kombineret deres viden om pesticider i grundvandet og sat det sammen til en metode, som kan anvendes til at vurdere fundet af pesticider i grundvandet.
Metoden kan for eksempel bruges af myndigheder og vandforsyninger.

Nemmere proces
Metoden kan gøre en ellers besværlig proces lidt mere enkel, da det nu nemmere kan opklares, hvad der er skyld i pesticidforureningen, og dermed også hvad, der kan gøres ved det.

Eksempelvis kan en region eller en vandforsyning nu vurdere, om et fund af pesticider i grundvandet skyldes spild af pesticider. Hvis forureningen stammer fra et spild af pesticider, der kan true drikkevandet, kan regionen sammen med vandforsyningen eller kommunen arbejde på at forhindre, at drikkevandet bliver forurenet.

Styrket samarbejde
Da den nye metode gør det lettere at identificere, hvor en forurening stammer fra, bliver samarbejdet mellem regioner, kommuner og vandforsyninger styrket. Projektet er dermed med til at give et fagligt indspark til et initiativ i sprøjtemiddelstrategien 2013-2015, der netop har til mål at styrke samarbejdet mellem myndigheder, virksomheder og organisationer, for på den måde at mindske forurening af grundvandet fra allerede forbudte stoffer og fra punktkilder.

”Det er vigtigt at bruge metoden med omtanke og at inddrage viden om pesticidbrug og jordbundsforhold i området. Metoden vil vise om, der er en tendens til, at pesticiderne stammer fra en punktkilde eller en fladekilde, og jo flere tendenser, der ses, jo større sikkerhed er der i vurderingen. Da der kan forekomme tilfælde, hvor et fund i grundvandet skyldes forskellige kilder, kan metoden også pege på begge kildetyper”, fortæller Katrine Smith fra Miljøstyrelsen.

Miljøstyrelsen og Region Syddanmark vil nu gå i gang med at lave en kort udgave af den faglige rapport, som vil blive offentliggjort på Miljøstyrelsens hjemmeside.

Projektet kan læses her: Skelnen mellem pesticidkilder

  • FAKTA:
    Til projektet er også blevet udarbejdet databaser med data fra regionernes pesticidpunktkilde undersøgelser og en med udvalgte data fra GEUS’ Jupiter database over fund af bl.a. pesticider i grundvand. Databaserne kan hentes her: Databaser
  • Metoden består af 11 indikatorer. Indikatorerne er opstillet på baggrund af resultater fra fire delprojekter. Delprojekterne handler om salg og anvendelse af sprøjtemidler i Danmark, og en statistisk analyse af pesticidfund i forskellige datasæt. Der er udført modellering af, hvordan en pesticidforurening kan spredes i jord og grundvand, og endelig er karaktertræk ved kendte pesticidpunktkilder analyseret.