Ny metode forklarer hvordan nogle sprøjtemidler ender i drænvandet

11-10-2013

En ny sporingsteknik afslører store regnormegange og rodkanaler, kaldet makroporer, som forbinder jordoverfladen direkte med markdræn. Metoden viser også, hvor der er størst risiko for udvaskning af sprøjtemidler.

En ny sporingsteknik afslører store regnormegange og rodkanaler, kaldet makroporer, som forbinder jordoverfladen direkte med markdræn. Metoden viser også, hvor der er størst risiko for udvaskning af sprøjtemidler.

Ifølge forskerne stiger risikoen for at sprøjtemidler ender i dræn markant, hvis de bliver brugt på et areal, hvor der er direkte forbundne makroporer. Det vil sige større regnormegange og rodkanaler, der løber som rør fra jordoverfladen ned til drænene.
Særligt slemt bliver det, hvis jorden uden om makroporerne er komprimeret, fordi vandet så ikke kan transporteres i selve jorden, men tvinges til at løbe i makroporerne.  Normalt vil sprøjtemidler, der bindes hårdt, blive i den øverste del af jorden og ikke nå ned til drænvandet. Men forskerne påviser, at hvis der er stor transport af vand i makroporerne, så øger det risikoen for udvaskning.
Forskerne konkluderer også, at de direkte forbundne makroporer kun findes i et smalt bælte henover drænene, og at de er meget ujævnt fordelt. Det betyder, at de  findes på en lille del af marken, og at risikoen for udvaskning dermed også varierer.

Epokegørende metode
Undersøgelsen, der er støttet økonomisk af Miljøstyrelsen, er ikke den første af sin art, men det er første gang det er lykkedes at udvikle en metode til at udpege de steder på marken, hvor der findes direkte forbundne makroporer. og hvor forskerne samtidig dokumenterer en direkte forbindelse mellem udvaskningen af hårdt bundne sprøjtemidler og vandtransport i makroporerne
Den nye metode går i al sin enkelhed ud på at blæse luft tilsat røgpartikler ind i markdræn og studerer røgudviklingen på overfladen. Ses der røg på jordoverfladen betyder det, at der er direkte forbindelse fra drænet op til jordoverfladen, og dermed også en direkte forbundet makropore. Meget røg betyder, at makroporen har et meget stort potentiale for at transportere stoffer med vandet fra overfladen til drænet.

Resultater fører til forandringer i risikovurderingen
Miljøstyrelsen støtter en række forskningsprojekter økonomisk, der undersøger betydningen af makroporer på udvaskningen af sprøjtemidler til grundvand og dræn.
Den nye viden fra forskningsprojekterne inddrages løbende i vurderingerne af konkrete stoffer, som er undersøgt i projekterne og mere generelt i godkendelsesordningen for bekæmpelsesmidler.
Miljøstyrelsen arbejder nu på at få indarbejdet resultaterne fra den nye undersøgelse i de eksisterende stoftransportmodeller.
Læs rapporten Undersøgelse af makroporekontinuitet ved markdræn og effekter af direkte forbundne makroporer på jords filterfunktion
Læs artikel om rapporten