Lugtplagede naboer til minkfarme får hjælp

10-10-2013
Landbrug

Miljøminister Ida Auken vil nu hjælpe naboer til minkfarme. Minkfarme vil fremover få ændrede krav til lugt og til afstand til naboer, og kommunerne skal kunne gribe hårdere ind overfor overtrædelser.

Pressemeddelelse udgivet af miljøminister Ida Auken d. 10. oktober 2013.

Minkfarm

Naboer til minkfarme kan være stærkt generet af lugt og fluer, der svirrer omkring farmene. I dag er minkfarmenes afstandskrav til naboer ikke de samme som for andre husdyrbrug. Det vil miljøminister Ida Auken nu ændre på.

- Nogle naboer til minkfarme er stærkt generet af lugt og fluer. I dag får minkfarmene særbehandling i forhold til, hvor stor afstand der skal være til naboerne på grund af lugtgener. Men sådan skal det ikke være længere. I fremtiden skal alle minkfarme overholde de samme grænser for lugt som alle andre husdyrbrug, siger Ida Auken.

Gentagne overtrædelser

Miljøministeren vil også stramme reglerne for, hvordan gødningen på minkfarmene håndteres, så generne fra fluer også bliver begrænset. Derudover vil kommunerne få bedre mulighed for at sætte ind overfor minkfarme, der ikke overholder reglerne.

- Hvis man gentagne gange ikke overholder reglerne, så skal kommunerne kunne gribe hårdere ind overfor overtrædelser. Samtidig glæder det mig, at Dansk Pelsdyravlerforening nu har inkluderet miljøforhold i erhvervets egen tilsynskampagne ”Tjek på farmen”. Kampagnen har tidligere kun været målrettet dyrevelfærd, men er nu blevet udvidet til også at omfatte miljøforhold. Det er rigtigt set af erhvervet, siger Ida Auken.

Lugten af mink måles

For at finde frem til den bedste måde at begrænse lugt- og fluegenerne forsøger Miljøministeriet sammen med Dansk Pelsdyravlerforening og naboer til minkfarme at finde løsninger, der tilgodeser alle parter. Dansk Pelsdyravlerforening har blandt andet i gangsat et pilotprojekt, der skal danne grundlag for at fastsætte de fremtidige lugtgrænser for pelsdyrfarme, så de kan følge de samme regler som alle andre husdyrbrug.

Efter planen vil de nye regler for minkfarme, der skal godkendes, træde i kraft i første halvdel af 2014. Reglerne for afstandskrav til naboer bliver foreløbige, da der stadig mangler den fornødne viden om lugtproblemerne til at kunne fastsætte en konkret grænse.

Miljøordfører for Enhedslisten Per Clausen siger:
- Miljøministeren har lovet mig, at der sættes ind på flere fronter i forhold til lugt og fluer. Vi venter ikke på de endelige afstandskrav. Jeg forventer, at der kommer en midlertidig løsning, indtil de endelige lugtberegningsmodeller er klar.

Yderligere oplysninger

Pressechef Mette Thorn tlf. 2561 7170, e-mail:
Kontorchef Hans Peter Olsen tlf. 4061 3393, e-mail: