Østre Landsret idømmer bøde på 77.000 kr. for overtrædelse af forordningen om overførsel af affald

21-10-2013
Affald

Østre Landsret har d. 24. september 2013 afsagt dom i sag om en overførsel af affald til nyttiggørelse i Tyskland, som ikke var anmeldt. Der var tale om et affaldslæs bestående af plastikbøjler blandet med pap og en smule papir. Landsrette lægger alene vægt på mængden af pap, som retten fandt, var på 5 % af læsset.

Østre Landsret har d. 24. september 2013 afsagt dom i sag om en overførsel af affald til nyttiggørelse i Tyskland, som ikke var anmeldt. Der var tale om et affaldslæs bestående af plastikbøjler blandet med pap og en smule papir. Landsrette lægger alene vægt på mængden af pap, som retten fandt, var på 5 % af læsset.

Spørgsmålet for sagen var, om læsset af plastikbøjler blandet med pap, var grønlistet affald til nyttiggørelse og derfor ikke ville skulle anmeldes, eller om der var tale om blandet affald som ville skulle anmeldes.

Østre Landsret fastslår, at regler for anmeldelsesfri overførsler af affald (grønlistet affald) til nyttiggørelse skal fortolkes restriktivt, og udtaler endvidere ”Sammenblandingen af én type anmeldelsesfrit grønt affald med en anden anmeldelsesfri grøn affaldstype indebærer derfor, at der er tale om anmeldelsespligtigt blandet affald, uanset om den ene affaldstype kun er til stede i begrænset omfang. Den omstændighed, at pappet kun udgjorde mindst 5 % af læsset kan ikke føre til, at artikel 3, stk. 1, litra b, nr. iv. ikke finder anvendelse.”

Østre Landsret stadfæster byrettens dom på bøde på 77.000 kr.

Domme kan hentes her