Hjælp til virksomhederne om varer som er behandlet med biocider

14-10-2013

Mange af de spørgsmål der er blevet stillet om behandlede artikler, bliver nu besvaret i en vejledning fra EU.

Behandlede artikler kan være flere ting. Det kan være kemiske produkter, som en maling eller en formgivet vare, som f.eks. et badeforhæng.  Fælles for de behandlede artikler er, at de indeholder eller er behandlet med biocider. Med biocidforordningen kom der flere krav til de behandlede artikler. Mange af de spørgsmål der er blevet stillet, bliver nu besvaret i en vejledning fra EU.
Hvorfor tilsættes biocider?

Behandlede artikler kan være tilsat biocider f.eks. som et konserveringsmiddel, for at et produkt kan holde sig bedre eller som et desinfektionsmiddel, for at forhindre vækst af mikroorganismer på en overflade.
Hvilke aktivstoffer må en behandlet artikel indeholde?
Uanset om varen er produceret i EU eller i et land uden for EU må de behandlede artikler fremover kun indeholde aktivstoffer som er godkendte i EU.
Hvornår skal en behandlet artikel mærkes?
Behandlede artikler skal ikke godkendes hos Miljøstyrelsen, men skal mærkes med de biocidaktivstoffer, de indeholder, hvis

  • der fremsættes en påstand om, at artiklen har biocidegenskaber
  • betingelserne for godkendelsen af det aktivstof, der er anvendt til at behandle artiklen, stiller krav om specifik mærkning for at beskytte folkesundheden eller miljøet.

Betingelserne vil man kunne se i optagelsesdirektivet/forordningen for det pågældende aktivstof.

Kravet om mærkning trådte i kraft for alle behandlede varer den 1. september 2013. Varer som allerede var på markedet inden 1. september, skal dog ikke trækkes tilbage, men kan fortsat sælges uden mærkning.
Forbrugerne har krav på information om biocidbehandlingen
Som leverandør af en behandlet artikel skal man være opmærksom på at man er forpligtet til at oplyse om biocidbehandlingen indenfor 45 dage, hvis en forbruger henvender sig. Som minimum skal en leverandør kunne oplyse, hvilket aktivstof, varen er behandlet med.
Vejledningen er et skridt på vejen
Vejledningen giver svar på nogle af de oftest stillede spørgsmål og må ses som et skridt på vejen. Vejledningen giver svar på de spørgsmål, som det er muligt at besvare på nuværende tidspunkt. I takt med at både myndigheder og erhverv får flere erfaringer med de behandlede artikler, vil vejledningen blive udbygget.

Hent EU vejledningen om behandlede artikler (word)