Ftalatbekendtgørelsen er blevet ændret

16-10-2013
Kemikalier

Bekendtgørelse nr. 1113 af 26. november 2012, som forbyder import og slag af visse ftalatholdige varer, er blevet ændret.

Bekendtgørelse nr. 1113 af 26. november 2012, som forbyder import og slag af visse ftalatholdige varer, er blevet ændret.
Ændringen indebærer, at reglernes ikrafttrædelsestidspunkt udskydes, så forbuddet nu gælder fra den 1. december 2015.
For elektrisk og elektronisk udstyr, som er omfattet af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/65/EU af 8. juni 2011 om begrænsning af anvendelsen af visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr (RoHS-direktivet), finder bekendtgørelsen dog først anvendelse fra den 1. december 2016.
Bekendtgørelsen kan ses her :