Databeskyttelse på biocidområdet udvides

31-10-2013

Databeskyttelsen udvides til også at omfatte data, som er indsendt i forbindelse med ansøgninger under den nationale overgangsordning.

Fremover vil der også være beskyttelse for data, som er indsendt i forbindelse med ansøgninger om godkendelse af biocidprodukter under den nationale overgangsordning.
Biociddirektivet havde regler om databeskyttelse for oplysninger om aktivstoffer og produkter, der blev godkendt efter direktivets regler. Biocidforordningen har videreført og udbygget disse regler.
Ved ændringen af bekæmpelsesmiddelbekendtgørelsen i september 2013 har Miljøministeriet også indført regler om databeskyttelse ved godkendelse af biocidholdige produkter under den nationale overgangsordning, det vil sige mens et aktivstof stadig er under vurdering i EU.
Databeskyttelsen er af samme varighed som efter biocidforordningen. Som udgangspunkt gælder beskyttelsen af data i ti år fra det tidspunkt, hvor aktivstoffet bliver godkendt første gang.
For data, som stammer fra forsøg med hvirveldyr, er der tvungen datadeling, både i EU og efter overgangsordningen. Den, der ønsker at benytte disse data, og ejerne heraf skal gøre alt hvad der står i deres magt, for at nå til en enighed omkring en aftale og en pris.
Læs §§ 48-53 i bekæmpelsesmiddelbekendtgørelsen .