Biocidforordning: Aktivstofferne cypermethrin og propiconazol er godkendt i EU

22-10-2013

Cypermethrin og propiconazol er nu blevet besluttet godkendt i EU. Cypermethrin er blevet godkendt til brug i træbeskyttelsesmidler og propiconazol i beskyttelsesmidler til fibre, læder, gummi mm.

EU har besluttet at godkende aktivstofferne propiconazol og cypermethrin, og har meldt ansøgningsfrister ud for produktgodkendelse af eksisterende produkter på det europæiske marked.

Cypermethrin er blevet godkendt til brug i produkttype 8 (træbeskyttelsesmidler). Ansøgningsfrist for produkter er:
1. juni 2015 .

Propiconazol er, som det første aktivstof, blevet godkendt til brug i produkttype 9, beskyttelsesmidler til fibermaterialer, læder, gummi og polymeriserede materialer. Ansøgningsfrist for produkter er:
1. juni 2015 .

Se optagelsesretsakter og ansøgningsfrister for alle aktivstoffer fordelt på produkttype (på MSTs hjemmeside).(Linket er ikke længere aktivt)

Fremover bliver godkendelsen af et aktivstof offentliggjort som en gennemførelsesforordning og det vil derfor ikke længere være nødvendigt at indføre aktivstofferne i bilag i de danske bekendtgørelser. Gennemførelsesforordningerne kan i stedet ses på EUR-lex .

Ansøgningsfrister efter biocidforordningen
Der går ca. to år fra den dag, EU beslutter, at et aktivstof skal godkendes, til godkendelsen formelt træder i kraft. Virksomhederne skal have ansøgt om tilladelse til at markedsføre deres (eksisterende) produkt med det pågældende aktivstof, inden optagelsen formelt træder i kraft. Når man det ikke, er ens produkt ulovligt, og al import, produktion, salg og anvendelse skal stoppe. Er der flere aktivstoffer i produktet, træder fristen først i kraft, når det sidste aktivstof i produktet er godkendt af EU.

For helt nye produkter på det danske marked er der ikke nogen ansøgningsfrist, men produkterne kan ikke markedsføres i Danmark, før der er opnået en godkendelse fra Miljøstyrelsen.

Kort om biocidforordningen
Biocidforordningen omhandler to godkendelsesprogrammer. Det første er vurderingen af aktivstofferne i EU. Det andet er godkendelsen af biocidprodukterne i de enkelte medlemslande. Først når et aktivstof er godkendt til en eller flere produkttyper, kan den egentlige godkendelsesproces gå i gang i det land, hvor man vil markedsføre sit produkt.  Aktivstofferne godkendes eller forbydes til brug i en specifik produkttype (ofte forkortet til PT). For eksempel må et aktivstof, der er godkendt til bundmaling, ikke bruges til andre formål.