Stort fremmøde til workshop om automatiske affaldssorteringsanlæg

01-11-2013
Affald

Interessen for automatiske affaldssorteringsanlæg er stor. Det var tydeligt på en netop afholdt workshop med deltagere fra bl.a. DI og DN.

Interessen for automatiske affaldssorteringsanlæg er stor. Det var tydeligt på en netop afholdt workshop , hvor der var en livlig debat om særligt rammebetingelserne og en mulig business case for et eller flere større danske, automatiske affaldssorteringsanlæg.

Mere end 90 var tilmeldt til workshoppen og deltagerne var en bred kreds af offentlige og private aktører.
Workshoppen tog udgangspunkt i to videnprojekter – ét om de juridiske, organisatoriske og finansielle forhold og ét om teknologier, økonomi og vækstmuligheder – som er en del af det grundlag, der er nødvendigt for en beslutning om udbud af et eller flere fyrtårnsprojekter.
Efter fremlæggelse af gruppe-diskussioner reflekterede et panel med deltagere fra Dansk Affaldsforening, KL, Copenhagen Cleantech Cluster, DI, Dansk Erhverv, Danmarks Naturfredningsforening, og Miljøstyrelsen over muligheder og rammebetingelser for etablering af anlæggene.
Workshoppen blev afholdt i regi af Partnerskabet for etablering af fyrtårnsprojekt(er) for centrale, automatiske affaldssorteringsanlæg, som er indgået mellem Region Sjælland, Region Midtjylland og Miljøstyrelsen.  Partnerskabet skal undersøge, hvordan affaldssorteringsanlæg kan være med til at understøtte mål og forventede effekter i Regeringens nye Ressourcestrategi ”Danmark uden affald. Genanvend mere – forbrænd mindre” og Affaldsdirektivets mål om 50 % genanvendelse i 2020. Projektet understøtter også ønske om nemmere affaldssortering og højere kvalitet i genanvendelsen.
DAKOFA faciliterede workshoppen og har sekretariatsfunktionen for partnerskabet. Output fra workshoppen vil indgå i det videre arbejde med videnprojekterne og i Partnerskabet.