Pulje til forskning i bekæmpelsesmidler er åben

04-11-2013

Nu kan forskere søge om penge til projekter, der minimerer risiko og belastning ved brug af sprøjtemidler og biocider

Nu kan forskere søge om penge til projekter, der minimerer risiko og belastning ved brug af sprøjtemidler og biocider

Miljøstyrelsen er nu klar med en ny tilskudsrunde, hvor forskere kan søge om økonomisk støtte til projekter, der bl.a. kan øge vores viden om effekterne af bekæmpelsesmidler og være med til at udvikle metoder, der kan minimere forbrug og belastning. Det kan for eksempel være forskning i hormonforstyrrende effekter eller i værktøjer til at gennemføre principperne for integreret plantebeskyttelse.
Der er afsat 19 millioner kroner frem til marts 2017, og pengene uddeles løbende. Fristen for at komme i betragtning til ansøgningsrunde 2014 er den 16. december i år.
Tilskudsordningen er en del af Miljøstyrelsens program for bekæmpelsesmiddelforskning. Programmet skal bidrage til at minimere brugen og belastningen med bekæmpelsesmidler.
Mere information

Informationsmøder i november
Der afholdes informationsmøder om ansøgningsrunde 2014 den 18. november 2013 kl. 13:00 i Miljøstyrelsen, Strandgade 29, 1401 København K. og den 21. november 2013 kl. 10:00 på Institut for Kemi og Bioteknologi, Aalborg Universitet, Sohngårdsholmsvej 57, 9000, Aalborg.
Det er gratis at deltage, men tilmelding er nødvendig. Tilmelding skal ske seneste den 13. november 2013 på e-mail: .

Forskningstemaer, betingelser og krav til ansøgningsrunde 2014 er bl.a. beskrevet i en ansøgningsvejledning, ansøgningsskema, standardvilkår m.v.
Ansøgningsfrist er den 16. december kl. 12.00 2013.
Regeringens sprøjtemiddelstrategi ”Beskyt vand, natur og sundhed”, 2013. (linket inaktivt)
I ansøgningsrunde 2014 er der ved udvælgelsen af forskningstemaer bl.a. taget udgangspunkt i de mål og virkemidler, der er peget på i regeringens sprøjtemiddelstrategi 2013-2015. Strategien indeholder bl.a. en langsigtet investering i forskning.
Yderligere oplysninger
Specialkonsulent Jørn Kirkegaard, tlf. 72 54 41 74, e-mail eller Henrik Brødsgaard, tlf. 72 54 45 02, e-mail: