Ny rapport: Grundvand godt beskyttet

18-11-2013
Pressemeddelelse

Kun rester af et nu forbudt svampemiddel siver gennem testmarker ned til grundvandet i uacceptable mængder.

Kun rester af et nu forbudt svampemiddel siver gennem testmarker ned til grundvandet i uacceptable mængder. Det viser nye tal fra varslingssystemet for udvaskning af sprøjtemidler. Grundvandet er generelt godt beskyttet, vurderer Miljøstyrelsen.

Ud af 30 testede sprøjtemidler (inkl. nedbrydningsprodukter) de seneste to år er kun ét middel fundet over grænseværdien som årligt gennemsnit – og det middel er allerede forbudt.

Det viser årets rapport fra Varslingssystem for Udvaskning af Pesticider til Grundvand (VAP), der netop er udkommet. Det er svampemidlet Metalaxyl-M og to af stoffets nedbrydningsprodukter, der er sivet ned igennem de testmarker, der bruges i varslingssystemet. Alt i alt er det godt nyt for grundvandet, mener kontorchef i Miljøstyrelsen Lea Frimann Hansen.

Miljøstyrelsen konstaterede problemet med Metalaxyl-M allerede i forbindelse med sidste rapport, og  forbød derfor stoffet, så hurtigt som muligt. Så nu har vi fået stoppet kilden til en fremtidig forurening. Vi undgår på den måde, at sprøjtemidler kan komme til at skade grundvandet fremover. Det viser, at VAP-systemet virker, og at vi kan holde øje med de sprøjtemidler, der bruges i landbruget ,” siger Lea Frimann Hansen.

Varslingssystemet består af fem marker forskellige steder i Danmark. Markerne sprøjtes med godkendte sprøjtemidler, og så måler eksperter, om sprøjtemidlerne trænger ned i grundvandet.

Ud over Metalaxyl-M var der i én ud af fire test enkelte fund over grænseværdien af TFMP - et nedbrydningsprodukt fra et sprøjtemiddel med fluazifop-P-butyl. Derfor har Miljøstyrelsen indhentet flere resultater. De viser, at årsgennemsnittet for TFMP ligger under grænseværdien. Stoffet er dog af andre årsager ikke længere godkendt til den pågældende anvendelse i EU, og må derfor ikke anvendes i Danmark. Men Lea Frimann Hansen lover, at den viden, der er nu, inddrages, hvis der søges om fornyet godkendelse i Danmark.

Stoffet har tidligere været godkendt, men godkendelsen er udløbet. Hvis producenten skulle søge om godkendelse igen, vil Miljøstyrelsen selvfølgelig være særligt opmærksomme på at sikre, at TFMP ikke kan komme til at udgøre en risiko for grundvande t,” siger hun.

Kontakt
Kontorchef i Miljøstyrelsen Lea Frimann Hansen, tlf. 25 65 02 42/72 54 45 46

Læs den nye årsrapport fra VAP på varslingssystemets hjemmeside
http://pesticidvarsling.dk/publ_result/2012.html